lähidemokratiapilotti

Syksy käynnistyy keskustelulla asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista Helsingissä

Artovan syksy lähidemokratiapilotin osalta käynnistyy keskustelutilaisuudella Arabianrannan kirjastossa torstaina 12.9. klo 18-20.


ONKO ASUKASOSALLISTUMISELLA VÄLIÄ? -tilaisuudessa kuullaan kokemuksia keväällä pidetystä kansalaisraadista sekä käydään paneelikeskustelua asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista Helsingin kaupungin päätöksentekoon.

Laiturin ja kahvilan yhdistelmä kansalaisraadin kärkihankkeeksi

Artovan lähidemokratiapilotin kansalaisraati kokoontui 15., 22. ja 29. toukokuuta valitsemaan rantapuiston konkreettiset kehittämisehdotukset ja laatimaan julkilausuman niiden eteenpäin viemiseksi. 23 raatilaisen keskustelu kävi kiivaana, mutta lopulta kehittämisideat saatiin karsittua kymmeneen.

kansalaisraati

Kansalaisraati määritteli rantapuiston arvot

Luonnonläheisyyttä vai säpinää, asukkaille vai kaikille ohikulkijoille? Muun muassa näitä kysymyksiä pohti Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin kansalaisraati onnistuneesti ensimmäisessä kokoontumisessaan 15.5. Kääntöpaikalla. Keskustelua ja kysymyksiä riitti koko illaksi, ja osallistujia kiinnosti sekä rantapuiston tulevaisuus että kansalaisraati lähidemokratian mallina.

pdfAsukasraadin julkilausuma 16.6.20131.15 MB

Raadin yhteensä 30 jäsentä on valittu satunnaisotannalla poimitun 300 asukkaan joukosta siten, että raati edustaa mahdollisimman hyvin alueen eri väestöryhmiä. Raati perehtyi ensimmäisellä kerralla osallistumismenetelmään ja keskusteli pienryhmissä rantapuiston kehittämisen arvoista, jotka kirjattiin yhteisen julkilausuman luonnokseen. Toisessa tapaamisessa raadin jäsenet keskustelevat ja kommentoivat konkreettisia kehitysideoita sekä kuulevat eri hallinnonalojen asiantuntijoita.

Flooranaukio19

Artovan lähidemokratiapilotti: Asukasvaikuttamisen uusia keinoja – kokeilussa kansalaisraati

Artovan lähidemokratiapilotin osana toteutettava kansalaisraati kokoontuu kolmena arki-iltana toukokuussa. Raadin osallistujat on valittu 300 satunnaisotannalla kutsutun asukkaan joukosta, ja valinnasta vastasivat Helsingin kaupungin demokratiapilottien koordinaattorit. Raadin tarkoitus on tuoda alueen eri asukasryhmiä tasapuolisesti edustava...
rantapuisto2

Rantapuistotyöpaja – Ideoista tekoihin 7.3. klo 17.00

Tervetuloa työpajaan kehittämään rantapuistoa Arabianrannan kirjastoon, Hämeentie 135 A Torstaina 7.3. klo 17-20. Vapaa pääsy!

Arabianrannan rantapuiston elävöittämistä on ideoitu jo aiemmin, nyt on aika valita parhaat ideat ja tehdä niistä totta.

Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana

Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2012 vuodelle 2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun 10 hanketta. Alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuilmoituksessa edellytettiin, että kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen...

Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana

Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2012 vuodelle 2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun 10 hanketta. Alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuilmoituksessa edellytettiin, että kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen...

Lähidemokratiapilotti

Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2012 vuodelle 2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun 10 hanketta. Alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuilmoituksessa edellytettiin, että kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen...

Toimintamallit

Artovan lähidemokratiapilotin toimintamallit tulevat löytymään täältä. 

Asukastilat

Lähidemokratiapilottiin liittyvät asukastiloja koskevat asiat päivitetään tänne.