Artovalta

Arabian Palvelu – palveluksessamme


Arabian palvelun toiminta on herättänyt alueemme asukkaissa paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Moni tietää nimen, mutta toiminnan tarkoitus on jäänyt epäselväksi. Myös rahankäyttö ja hallituksen kokoonpano on herättänyt keskustelua ja kiinnostusta.

Arabian Palvelu Oy:n toiminnan tarkoitus löytyy helposti yhtiön verkkosivuilta: ”Arabian palvelu hallitsee ja ylläpitää Arabianrannan taloyhtiöitä ja niiden asukkaita ja käyttäjiä palvelevia pysäköintialueita, yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita, yhteiskerhotiloja sekä asukkaiden ja käyttäjienkäytössä olevaa alueellista tietoverkkoa. Yhtiön osakkaina ovat Arabian Palvelu Oy:n perustajaosakkaat siihen asti kunnes yhtiön hallitus antaa luvanosakkeiden siirtämiseen lopullisille omistajille. ”

Palvelut rahoitetaan osin yhtiövastikkeilla ja vuokrilla sekä liittymismaksulla, osin käyttö- ja kurssimaksuilla.

Toisin sanoen yhtiö vastaa monista asukkaille tärkeistä arkisista asioista. Missä kunnossa pihat ovat? Miten hyvin nettiyhteydet toimivat? Onko Kääntöpaikassa arkea ja juhlaa? Ja toki asukkaat rahoittavat vastikkeessaan yhtiön toiminnan.

Kymmenen tärkeintä kysymystä

Kuohun toimitus lähestyi yhtiön hallituksen jäseniä kymmenellä kysymyksellä, jotka useimmiten ovat nousseet pihakeskusteluissa esille. Kyselyyn vastasivat Tuula Kousa, Harri Kukkula, Ville Tuominen, hallituksen puheenjohtaja Hans Åhman ja varajäsen Jarne Atsar. Kaikkien varajäsenten nimiä ei pyynnöstä huolimatta saatu eikä niitä löydy Arabian Palvelun sivuilta.

Artovalta

Tällä palstalla kirjoittajina vuorottelevat Artovan hallituksen jäsenet, jotka kirjoitta- vat näköpiirissään tapahtuvista mielenkiin- toisista ja mieltä askarruttavista asioista.
 
Muistan, kun aloitin kouluni. Muistan, kun menin oppikouluun neljä vuotta myöhemmin. Muistan, kun menin partioon uusien koulukavereiden kanssa ja sen, kun partio vaihtui koripallon pelaamiseen. Muistan myös etsimiset ja tunnekuohut.

artovalta_ville_tuominen.jpg

Miten vakuuttaa päättäjät?

Päättäjä toimii kuten kuka tahansa meistä. Niinpä vaikuttamiseen voi hakea sopivimpia keinoja, pohtimalla omia kokemuksiaan. Miten esitetyt asiat minun on helpompi hyväksyä, ja millaisessa väittelyssä minun on ollut helpompi myöntää toisen olleen oikeassa? Tapa jolla itse vakuutut, on hyvä lähtökohta myös muiden vakuuttamiseen.

hellstrom__kolumni.jpg

Hyvän elämän aineksia

Artovalta-palstalla tarkastellaan valtaa, vastuuta ja vaikuttamista.

Asuin viimeiset opiskeluvuoteni ihanassa kommuunissa Kruununhaassa. Kävimme yhdessä avantouinnissa, aloitimme joogan, meillä oli kantabaari ja viikonloppuisin brunssi. Kämppiksiä kaivattiin kotiin, jos he olivat myöhään poissa. Ennen lapsen syntymää oli aika jättää kämppikset ja perustaa uusi perhe.

34.jpg

Politiikka on historiaa

Historiantutkimus on tällä hetkellä suosiossa. Se on hyvä asia. Vain ymmärtämällä historiaamme, voimme ymmärtää itseämme. Vaikka liberaali maailmankatsomus sinänsä oikein korostaa ihmisen merkitystä yksilönä, olemme väistämättä osa myös jotakin suurempaa, kulttuuriamme ja historiaamme.

Vallanjakoa

Kolme vuotta olemme jakaneet valtaa ja vastuuta kaikille sitä haluaville. Olemme miettineet kaupunginosayhdistyksen hallituksessa, sessioissa ja tapaamisissa kuinka se tehdään ja kuinka välttää vallan henkilöityminen. Tässä sitä kuitenkin kirjoitan Kuohun vallankäyttäjäpalstalle henkilönä. Minuun ja muihin hallituksen jäseniin on henkilöitynyt valtaa. Valtaa ja vastuuta on onneksi myös onnistuttu jakamaan tehokkaasti suurelle joukolle alueen ihmisiä.

Elävä ranta, eläväiset ihmiset

Ihminen on asuinsijaansa valitessaan päätynyt usein meren äärelle. Jo esivanhempamme ovat vahvistavat säännön. Hyvät kulkuyhteydet ja runsaat kala-apajat ovat riittäneet valinnan perusteiksi. Vaikka syymme merelliseen asumiseen olisivatkin tähän päivään tultaessa hieman muuttuneet, edelleen ranta vetää puoleensa. Ranta luo rajaa ja laajentaa samaan aikaan. Meri yhdistää meidät kauemmas.

Nauttiakin saa

Uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisessä strategiaseminaarissa keväällä havahduttiin siihen, että virkamiesten esittelemiin papereihin ja power pointteihin oli useaan kohtaan kirjoitettu helsinkiläisiä kuvaavaksi sanaksi asiakas. Hetken asiaa kuuntelimme ja katselimme ja kuin yhdestä suusta totesimme, että hei, emme ole kaupungin asiakkaita, olemme asukkaita.