Dokumentit

Eräästä ystävyydestä/ Om en vänskap

Dokumentti kehitysvammaisen tytön ja hänen avustajansa ystävyyssuhteesta.
En dokumentär om vänskapen mellan en utvecklingsstörd flicka och hennes assistent.
A documentary of a friendship between a disabled girl and her assistant.

Telakka

Telakka on seurantadokumentti purjelaivojen talvehtimisesta Suomenlinnan kuivatelakalla.
Dockan är en uppföljningsdokumentär om övervintrande segelbåtar vid torrdockan på Sveaborg.
A follow-up documentary about the preservation of sail boats through the winter.
santamariadelbuenaire.jpg

Santa maria del buen aire

Impressionistinen elokuva kaupungista, joka sai nimensä hyvän sään (Buenos Aires) mukaan.En impressionistisk film om staden som fick sitt namn efter ”fint väder” (Buenos Aires).Impressionistic film about a city, which got its name because of...

Ystävyys

Kokeellinen dokumentti ystävyydestä ja yrityksestä ymmärtää sitä.
En experimentell dokumentär om vänskap och om försöket att förstå sig på denna.
An experimental documentary about friendship and the effort of understanding it.

Muotokuvia

Dokumentissa eriasteisesti sokeutuneet keramiikkaharrastajat esittelevät itselleen tärkeitä töitään ja kertovat ajatuksistaan niiden takana.
I dokumentären visar hobbykeramiker med olika grava synskador upp egna alster som är viktiga för dem och berättar om tankarna bakom dessa alster.
In this documentary blinded potterists present the works meaningful to them and tell about their thoughts behind the artifacts.