Dokumentit

sneakers1.jpg

Sneakers

Dokumentti sniikkerikauppias–tanssijasta ja hänen tanssikengistään.En dokumentär om en sneakersäljare/dansare och dennes dansskor.A documentary film about a sneaker salesman/dancer and his dancing shoes.Ohjaaja: Heikki SlåenKesto: 9 min 30 sekValmistumisvuosi: 2008Kuvaus Anna KivimäkiÄänisuunnittelu Timo KariLeikkaus Heikki...

Kotiteatteri

Hulvaton dokumenttielokuva valeostoja harrastavasta nuoresta miehestä.
En tokrolig dokumentärfilm om en ung man som sysslar med skenköp.
A hilarious documentary about a young man making fake purchases.

Ystävyys

Kokeellinen dokumentti ystävyydestä ja yrityksestä ymmärtää sitä.
En experimentell dokumentär om vänskap och om försöket att förstå sig på denna.
An experimental documentary about friendship and the effort of understanding it.
lasikyla_still_4.jpg

Lasikylä

Lyhytdokumentti Lasikylä kertoo Nuutajärven arvostetun taidelasin ja pienen kuihtuvan kylän välisestä suhteesta.Kortdokumentären Glasbyn handlar om förhållandet mellan Notsjös ansedda konstglas och den lilla krympande byn.A documentary about the relation between the highly respected glassworks...

Eräästä ystävyydestä/ Om en vänskap

Dokumentti kehitysvammaisen tytön ja hänen avustajansa ystävyyssuhteesta.
En dokumentär om vänskapen mellan en utvecklingsstörd flicka och hennes assistent.
A documentary of a friendship between a disabled girl and her assistant.

Telakka

Telakka on seurantadokumentti purjelaivojen talvehtimisesta Suomenlinnan kuivatelakalla.
Dockan är en uppföljningsdokumentär om övervintrande segelbåtar vid torrdockan på Sveaborg.
A follow-up documentary about the preservation of sail boats through the winter.
kuppikunta.jpg

Kuppikunta

Ajassamme, jossa tullaan, mennään ja vaihdutaan usein, kolme elämäntapaopiskelijaa ovat päättäneet pysähtyä ja pysytellä perimmäisten kysymysten äärellä.I vår tid när man kommer, går och ofta byts ut har tre evighetsstuderande beslutat sig för att...
santamariadelbuenaire.jpg

Santa maria del buen aire

Impressionistinen elokuva kaupungista, joka sai nimensä hyvän sään (Buenos Aires) mukaan.En impressionistisk film om staden som fick sitt namn efter ”fint väder” (Buenos Aires).Impressionistic film about a city, which got its name because of...