Yhteiskannanotto sosiaali- ja terveysviraston esitykseen leikata radikaalisti asukastalojen toiminta-avustuksia

426

Toiminta-avustuksia saavat järjestöt saivat sattumalta, ilman ennakkovaroitusta tietää, että järjestöjen toiminta-avustuksia ollaan leikkaamassa merkittävästi. Suurimmat 50 prosentin leikkaukset lakkauttavat usean helsinkiläisen asukastilan toiminnan. Viesti on ristiriitainen, sillä toisaalta kaupunki on yrittänyt eri hankkein kannustaa kaupunkilaisia omaehtoiseen toimintaan. Tällä päätöksellä olemassa olevaa toimintaa ollaan kuitenkin ajamassa alas.

Tehdyn esityksen toteutuessa useat järjestöt joutuvat lopettamaan asukastilan toiminnan. Pahin tilanne on Roihuvuoressa (Roihuvuori-seuran kylätalo) ja Herttoniemessä (Hertsikan Pumpun asukastila), joissa asukkaiden vapaaehtoisvoimin erittäin vilkkaasti toimiva asukastila ja niiden toiminta typistyy puolen vuoden aukioloon. Roihuvuoressa joudutaan lisäksi kamppailuun vuokrasopimusten purkamisesta, koska kylätalossa on virkamiesten antamien lupausten perusteella tehty pitkäaikainen vuokrasopimus.

Kaupungin avustustoiminta ei saa olla näin lyhytjänteistä ja suunnittelematonta. Toiminnan rakentuminen vaatii aikaa ja vakaat olosuhteet. Jatkuva kamppailu asukastilan olemassaolosta vie voimat ja suunnan varsinaisesta toiminnasta. Asukkaiden kokoontumistilat ovat perusta yhteistyölle ja elinvoimaisen yhteisön rakentumisen perusedellytys.

Asukastoiminnan välittömiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja arjesta selviytymiseen sekä alueen viihtyisyyteen ja yhteisöllisyyteen ei voida kiistää. Se ennaltaehkäisee hyvin kustannustehokkaasti sosiaalisia ongelmia sekä syrjäytymistä. Asukaslähtöisen toiminnan vaikutukset on tunnustettava kaupunginosasta riippumatta.

Alueiden viihtyvyys ja yhteisöllisyys kumpuaa aktiivisesta kansalaisuudesta. Yhteisöllisyyttä ei voi tuoda ulkopuolelta: se syntyy kaupunginosien sisältä. Toiminta kaupunginosissa muotoutuu asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevän toiminnan muodot vaihtelevat kaupunginosittain ikärakenteesta, koulutustasosta, osaamisesta ja ihmisten sosiaalisesta asemasta riippuen. Silti eri keinoin toteutettu, toisistaankin poikkeava toiminta on aina yhtä arvokasta.

10.12.2012 kaupunginhallituksen kokouksessa esitetyssä selvityksessä demokratiatiloista käy ilmi, että kaupunki avustaa järjestöjä asukastalojen ylläpidossa noin miljoonalla eurolla. Nyt tehdyn esityksen mukaan järjestöavustuksia on esitetty jaettavaksi 621 500 euroa. Järjestöille on epäselvää, mihin erotus käytetään.

Valtuutettu Jukka Relanderin tekemän valtuustoaloitteen asukastilojen tukien järjestämisestä on allekirjoittanut 61 valtuutettua. On kyseenalaista romuttaa vanha käytäntö kesken selvitystyötä Pidämme selvitystyötä hyvin tärkeänä. Sen avulla kaupunkiin voidaan luoda suunnitelma asukastilojen pitkäjänteiselle tukemiselle.

Asukastoimijat ovat järkyttyneitä nyt tehdystä esityksestä leikata toiminnan rahoitusta radikaalisti. Toteutuessaan esitys lamauttaa kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan ja asettaa kaupunginosissa tapahtuvan asukastoiminnan keskenään eriarvoiseen asemaan.

Asukastoimijat luottavat siihen, että lautakunta tekee päätöksen, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden. Helsingin kaupungin on tunnustettava asukastoiminta laadukkaaksi kolmannen sektorin palvelujen tuottamiseksi, myös käytännössä, ei vain puheissa.

Edellä mainittuun perustuen allekirjoittaneet asukastaloyhdistykset esittävät, että lautakunta palauttaa asian kokonaisuudessaan valmisteluun.

Helsingissä, huhtikuun 3. päivänä 2013

Arabian asukastalot ry
Artova (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry)
Hertsikan Pumppu

Herttoniemen asukastaloyhdistys Ankkuri ry

Kruununhaan asukasyhdistys

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry

Käpylän Yhdyskuntaklubi ry

Maunula-Seura ry

Pikku Huopalahtiseura ry

Pohjois-Haaga Seura ry

Roihuvuori-seura ry