Artovan kannanotto HSL:n hallitukselle tehtyyn linjastoehdotukseen 14.4.2018

472

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry esitti 7.1.2018 kannanoton HSL:n liikennöintisuunnitelmaan vuosille 2018–2018. HSL:n hallitus palautti kokouksessaan 23.1. suunnitelmassa esitetyn linjan 71 reittimuutokseen uudelleen valmisteltavaksi, antaen vahvan viestin linjan säilymisen puolesta. Alunperin linjalle 71 esitettiin muutosta, jonka myötä reitti olisi siirtynyt kulkemaan Hakaniemen ja Arabian välisen osuuden Hämeentien sijaan Sörnäisten rantatien, Kalasataman keskuksen ja Hermannin rantatien kautta. Samassa yhteydessä ruuhka-ajan linja 71B esitettiin lakkautettavaksi ja sen tarjonta siirrettäväksi linjalle 71.

HSL:n hallitukselle annetussa uudessa ehdotuksessa on kirjattu seitsemän mahdollista tapaa järjestää uudet yhteydet Kalasataman suuntaan. Ehdotukset voidaan jakaa kustannuksiltaan neutraaleihin ja kustannuksia synnyttäviin vaihtoehtoihin. Ve 0 kuvaa nykytilaa, jolloin linja 71 jatkaa entisellä reitillään, eikä yhteyttä Kalasatamaan toteuteta. Ve 1 on HSL:n hallituksen hylkäämä vaihtoehto linjan 71 reitistä Kalasataman kautta. Vaihtoehdossa 2 linja 71 säilyy asukkaiden toivomalla vanhalla reitillään ja 55 siirtyy kulkemaan Arabianrannan kautta Kalastamaan. Vaihtoehdossa 6 linja 71 siirtyy jo kertaalleen hylätyn esityksen mukaan kulkemaan Kalasataman kautta keskustaan ja linja 55 merkittävästi nyky-yhteyttä harvemmalla aikataululla Arabian kautta Sörnäisiin.

Esittelijöiden mukaan kustannuksia lisäävät vaihtoehdot 3, jossa linja 71 siirtyisi reitille Kalasatamaan mutta Arabian ja Sörnäisten välille tulisi uusi linja. Vaihtoehdossa 4 linja 71B siirtyisi kulkemaan Viikistä Kalasatamaan ja vuoroja lisättäisiin runsaasti. Vaihtoehdossa 5 linja 71 kulkisi Kalasataman kautta, linja 78 Arabian kautta Sörnäisiin ja linjan 78 vuoroväli tihennettäisiin arkisin. Vaihtoehdossa 7 linja 52 kulkisi jatkossa Kalasatamaan, mutta ehdotuksessa ei selviä mitä tämä muuten merkitsisi.

Artova pitää hyvänä asiana, että vaihtoehtoja on kattavasti selvitetty, minkä lisäksi HSL on esityksessään hakenut ratkaisua, jolla pystyttäisiin takaamaan suora yhteys sekä Sörnäisiin että Kalasatamaan myös Arabianrannan pohjoisosasta.

HSL kannattaa esityksessään kustannusneutraaleja vaihtoehtoja 2 ja 6, mutta esittää vaihtoehtoa 6 hyväksyttäväksi. Vaihtoehdossa 6 Sörnäisten kautta kulkevan reitin palvelutaso laskisi kuitenkin nykyiseen verrattuna merkittävästi. Artova katsoo että kustannusneutraaleista vaihtoehdoista ainoastaan vaihtoehto 2 tarjoaa palvelutason, joka vastaa alueen asukkaiden tarvetta. Artovan suuressa joukkoliikennekyselyssä 25.5.–12.6.2017 71:n reittiä Sörnäisten kautta kannatti vajaa kaksi kolmannesta vastaajista. Runkolinjana Sörnäisten kautta tiheällä vuorovälillä kulkeva linja 71 mahdollistaa parhaat kytkennät myös muihin joukkoliikenteen reittisuuntiin.

Kustannusneutraalien vaihtoehtojen lisäksi kehottaisimme harkitsemaan vaihtoehtoa 5 sillä muutoksella, että linjan 71 (ja 71B) reitti säilyy nykyisellään ja linja 78 vuorostaan siirtyy vanhalle reitilleen, jossa se kulki Arabian ja Kalasataman kautta keskustaan. Molemmat reitit olisivat linjojen 68/78 ja 71 käyttäjille ennestään tuttuja. Se tekisi julkisesta liikenteestä entistä paremman vaihtoehdon ja tarjoaisi linjan 71 käyttäjille nopeammat yhteydet Helsingin keskustaan. Kaupunkistrategian kunnianhimoinen visio on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki – hyvin toimiva julkinen liikenne tekee siitä houkuttelevamman vaihtoehdon yksityisautoilulle.

HSL:n päätöksenteon lisäksi joukkoliikenteen palvelutason ja yhteyksien kehittäminen edellyttää myös muita toimenpiteitä. Hämeentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi palvelee tätä tarkoitusta, mutta merkitsee samalla liikennemäärien kasvua niin Hermannin rantatiellä kuin Sörnäisten rantatielläkin. Joukkoliikennekaistojen toteuttaminen tällä reitillä on välttämätöntä.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry (Artova) Artovan kaupunkikehitysryhmä

Artovan suuren joukkoliikennekyselyn yhteenveto (2017) Artova ry. http://artova.fi/ajankohtaista/5187-artovan-suuren-joukkoliikennekyselyn-yhteenveto