Artovan suuren joukkoliikennekyselyn yhteenveto

511
Raitiovaunu 6 kääntyy

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosa Artovan joukkoliikennekysely oli avoinna ajalla 25.5.–12.6.2017 ja poiki määräaikaan mennessä huimat 661 vastausta.

Kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti iäkseen 25–44 eli suurin osa oli luokiteltavissa kategoriaan nuoret aikuiset. Lähes kolme neljästä vastaajasta oli naisia, mikä ei ole yllätys tämän tyyppisissä kyselyissä. Vastanneiden asuinpaikka jakautui melko hyvin Arabian, Toukolan ja Vanhankaupungin eri alueiden suhteellisten asukasmäärien kesken. Kaksi kolmasosaa asui Arabianrannan alueella, kymmenen prosenttia taas Vanhankaupungin alueella ja toinen noin 10 prosenttia alueen ulkopuolella. Toukolassa asuvia vastaajista oli noin 15 prosenttia eli suhteellisesti enemmän kuin siellä asukkaista suhteutettuna alueen asukasmäärään. Toisaalta Arabianrannan alueella asuvia vastanneista oli suhteellisesti hiukan vähemmän. Suurimmalla osalla oli kotitaloudessaan lapsia.

Alueen läpi kulkevaa julkista liikennettä käytti yli 90 prosenttia joka päivittäin tai muutaman  kerran viikossa. Vastaajat käyttivät julkista liikennettä pääasiassa työ- ja opiskelumatkoihin, joskin moni täsmensi avoimessa vastauksessa, että julkisen liikenteen käyttötarkoitus on moninaista: työ- ja opiskelumatkojen lisäksi käydään asioilla, monenlaisissa harrastuksissa ja tehdään monissa eri tarkoituksissa matkoja. Muutama halusi kertoai, että lastenvaunuja on usein vaikea saada mahtumaan bussiin. Yli 80 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä yöbusseja joko usein, vähintään kerran kuussa tai harvemmin. Muutamalla vastaaja kertoi menevänsä pyörällä töihin osan vuodesta tai jopa vuoden ympäri.

Vastanneet kertoivat käyttävänsä enemmän busseja (64,9 %) kuin raitovaunuja (35,1 %). Yksittäisistä Arabianrannan kautta Hämeentietä pitkin kulkevista bussi- ja raitiovaunulinjoista tärkeimmäksi koettiin monivalintakysymymyksessä (valitse yksi vaihtoehto) bussilinjat keskustaan (32,9 %) ja Sörnäisiin (23,2%). Kolmanneksi eniten kannatusta sai raitiovaunulinja 6 keskustaan ja Hietalahteen (16,2 %). Kysymyksen perässä olevassa avoimessa vastauksessa täsmennettiin, että kysymys on sinänsä mieletön, koska monet linja ovat monille yhtä tärkeitä suunnasta tai liikennevälineestä tai linjasta riippumatta. Bussit ja raitiovaunulinjat koettiin monissa täsmennyksissä yhtä tärkeiksi. Sörnäinen sai kannatusta erinomaisten vaihtoyhteyksiensä takia. Vastauksissa muistutettiin myös suoran Kalastamasta Vallilanlaakson läpi Pasilaan kulkevan linjan tärkeydestä. Ruuhka-aikaan matka Pasilaan on vastanneiden mukaan hyvin hidas ja suoraan yhteyteen olisi yhden vastaajan mukaan infra valmiina.

Kyselyn pihvi oli paljon keskustelua aiheuttanut kysymys siitä, haluavatko asukkaat ainoan alueen läpi keskustaan kulkevan bussilinjan kulkevan Kalasataman keskuksen vai Sörnäisten läpi. Kysymyksessä painotettiin sitä, että lähitulevaisuudessa Kalasatamaan valmistuu suuri Kauppakeskus REDI ja sen lisäksi sinne siirtyvät myös terveyspalvelut. Vajaa kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista halusi bussilinjan kulkevan edelleen Sörnäisten läpi. Kyselyn lopussa kysyttiin myös sitä, että kuinka tärkeä asukkaille on suora yhteys Arabianrannan alueelta Kalasataman tulevaan terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Yli neljännes ei ottanut asiaan kantaa, 31,4 prosenttia  vastanneista koki yhteyden erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi ja enemmistölle (41,3 %) yhteys ei ollut kovin tärkeä tai lainkaan tärkeä.

Artova ja alueen joukkoliikenneaktiivit tapasivat 12. Kesäkuuta HSL:n joukkoliikennesuunnittelijan Miska Peuran ja linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän päällikön Jonne Virtasen, joille esittelimme kyselyn tulokset. Miska ja Jonne puolustivat linjastosuunnitelmia HSL:n näkökulmasta. Päätös linjan 71 tulevaisuudesta tehdään tammikuussa 2018, jolloin asiaa koskeva liikennesuunnitelma vahvistetaan. Suunnitelman valmistelu aloitetaan syksyn aikana julkisesti kommentoitavissa se on joulukuussa. Sitä ennen HSL tekee syksyllä 2018 matkustusketjututkimuksen, jossa selvitetään sitä, miten asukkaat kulkisivat sitten määränpäähänsä, jos linja 71 menisi Kalasataman kautta.

Kiitoksia kaikille vastanneille ja aktiivisille kaupunkilaisille. Pysykää kanavalla, perästä kuuluu!

 

JOUKKOLIIKENNEKYSELY