Artovan lausunto tehdaskorttelin asemakaavan muutoksesta

585

Lausunto Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutoksesta  

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry pitää Arabia135-tehdaskorttelin suunnitelmia pääosin hyvinä ja uskoo suunnitelmien vaikuttavan myönteisesti alueen toimivuuteen ja imagoon. Tehdaskorttelin muutos lisää alueen kaupallista potentiaalia, parantaa palveluja, lisää turistien kiinnostusta ja ennen kaikkea kehittää aluetta ja Arabian historiallista tehdaskorttelia ja sen tarinaa.

Artova kiittää Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutokseen liittyvissä suunnitelmissa erityisesti korttelin kauttakulun mahdollisuuksia, taidetta osana alueen aukioita ja pihoja ja suunniteltua asumisen monimuotoisuutta. Koko uusi Arabianranta on suunniteltu sosiaalisen sekoittamisen periaatteella ja tehdaskorttelin asumisen hallinnan tulee noudattaa suurin piirtein samankaltaista jakoa.  

Artova ehdottaa korkeinta tornitaloa kehitettäväksi ainakin siten, että tornin huipulla tai jollakin välitasanteella olisi myös avointa julkista tilaa, kuten näköalamahdollisuus Vanhankaupunginlahdelle. Näköalatasannetta olisi mahdollista täydentää esimerkiksi kaukoputkella ja palveluilla. Kahvila, pieni kahvinmyynnin mahdollistava myyntikoju tai luontoalueita esittelevä infopiste yhdistettynä näköalapaikkaan palvelisi sekä asukkaita että vierailijoita, mikäli nämä olisivat taloudellisesti mahdollisia ratkaisuja. Näköalatasanne mahdollisin lisäpalveluin nostaisi korkeimman tornin kiinnostavuutta suhteessa muihin vastaaviin, sopisi mainiosti alueen brändiin ja kiinnostaisi turisteja: omaleimaisuus on hyvä asia, ja maisemamahdollisuus korkealla lisää koko korttelin houkuttelevuutta. Samalla julkinen tila korostaisi alueen yhteispihaperiaatteen toimivuutta ja avoimuutta kaikille kävijöille. Natura-alueen reunalla maisemaa Vanhankaupunginlahdelle voisi hyödyntää ja tornitalon näköalatasanteelle saattaisi mennä esimerkiksi erillinen näköalahissi.

Kolmen korkeimman rakennuksen suhdetta olemassa olevaan, maisemallisesti leimaavaan Arabian tehtaan piippuun ja suhdetta jo rakennettuun 12-kerroksiseen (oranssiin) taloon tulee pohtia myös visuaalisena kokonaisuutena.    

Arabia135 -korttelin Hämeentien puolen aukion käyttöä ja mahdollisuuksia kannattaa pohtia tarkasti. Ehkäpä muutama puu ja vesiaihe korttelin sisällä olevalla torilla tekisi aukion houkuttelevammaksi ihmisille istua ja viettää aikaa. Leikittävyys, leikillisyys sekä toiminnallisuus ovat erittäin kannatettavia. Nostamme esille ajatuksen lasisesta katetusta tilasta, jota voisi hyödyntää vuodenaikojen vaihdellessa.

Tehtaan eteläsiiven purettavan rakennuksen korvaava korotettu vanhan rakenteen hahmoa mukaileva asuinrakennus saattaa olla hiukan liian massiivinen kyseiseen paikkaan. Nykyisten Arabiankadun asukkaiden huolet alueen varjoisuudesta on otettava huomioon ja selvitettävä tarkasti.

Erityisen tärkeitä ovat sujuvat ja selkeät liikenneyhteydet Arabiaan. Kilpailevia palvelukeskittymiä on tulossa hyvin lähelle, joten yhteyksiä Arabianranta-Toukola – Vanhakaupunki -alueelta Kalasatamaan ja Pasilaan pitäisi saada nopeammiksi. Kalasataman merkitystä läheisenä metroasemana voisi nostaa esiin, vaihto on huomattavan helppoa verrattuna Sörnäisiin. Lisäksi tulee huomioida raitiovaunujen reitit ja aikataulujen kattavuus viikonloppuisinkin. Myös rakentamisen aikana tulee ottaa huomioon liikenteen sujuvuus.

Arabia135 -korttelin muutos voi olla huomattava kehityaskel alueella. Yhdessä Annalan historiallisen kartanon puutarhakeskuksen, Metropolian kulttuurikampuksen ja Vanhankaupunginlahden luonnon kanssa, avoin, luontoon, designiin, taiteeseen ja kulttuuriin laajalti  painottuva alue voi tuoda mahdollisuuksia nostaa Arabian alue itäisen kantakaupungin keskittymäksi ja eläväksi, houkuttelevaksi alueeksi. Kivijalassa ja korttelin eri tasoissa tapahtuva toiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja pitää Arabian alueen osana kantakaupunkia.

Artova ry

30.6.2017