Artovan kulttuuritoimi

2031

Artovan kulttuuritoimi toivoo kulttuuritoimijoiden yhteydenottoja ja yhteistyöehdoituksia ja suhtautuu kaikiin ehdotuksiin ennakkoluulottoman avoimesti. Artova tekee myös läheistä yhteistyöstä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritoimen tavoitat osoitteesta kaupunginosayhdistys@gmail.com

Vuonna 2014 perustetun Artovan kulttuuritoimen tavoitteena on ollut vahvistaa Helsingin Arabian (Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki) alueen kulttuuri-identiteettiä ja muodostaa alueesta itäisen kantakaupungin kaupunkikulttuurin ja tapahtumien keskus. Kulttuuritoimi haluaa luoda edellytykset alueen korkeatasoisille kulttuuripalveluille sekä uuden taide- ja kulttuuritoiminnan syntymiselle. Artovan monimuotoinen kulttuuritoiminta perustuu omaehtoisiin ja itseohjautuviin toimintaryhmiin.

Kulttuuritoimi tukee alueen keskeisten tapahtumien jatkuvuutta mentoroimalla tuotantoryhmien käynnistämistä ja uusia tekijöitä. Päämääränä on syventää yhteistyötä sekä alueen toimijoiden että alueen kulttuuritoimintaan keskeisesti liittyvien taidealojen toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi pyrkii vahvistamaan alueen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden välistä verkostoitumista, laajentaa kaikille avoimien tapahtumien yleisöpohjaa ja tunnettavuutta pääkaupunkiseudun kulttuuritarjonnassa sekä edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta alueella. Artovan kunnianhimoisimmat kulttuuritapahtumat ovat Arabian KatufestivaaliArtova Film Festival AFF ja Artova Kino. Artova järjestää vuosittain myös pienempi tapahtumia, mm. Kekrijuhla. Tapahtumia ja kulttuurintekijöiden yhteen saattamista tehdään intohimoisesti ja lämmöllä.