Artovan kevätkokous 27.4.2021

682

Kokous järjestetään Zoom-alustalla, ilmoittaudu 26.4. mennessä: artova.koordinaattori@gmail.com.

ESITYSLISTA:

Katsaus yhdistyksen toimintaan vuonna 2020 sekä vuoden 2021 kuulumiset ja

tulevaisuudennäkymiä.

Alustus: Aleksi Heikkilä kertoo kaupungin energiarenesanssi -hankkeesta.

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely

6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden

myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle

7. Muut esille nousevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomus: https://www.artova.fi/wp-content/uploads/sites/13/2021/04/TOIMINTAKERTOMUS2020.pdf