Artovan kannanotto Viikki-Malmin pikaraitiotien suunnitelmaan

877

Uuden joukkoliikenteen runkoyhteyden Viikin-Malmin pikaraitiotien suunnittelua varten on
pääkaupunkiseudun MAL-sopimukseen kirjattu merkittävä rahoitus, joka on mielestämme hyvä
asia. Pikaraitiotie tuo parannuksia alueemme yhteyksille niin koilliseen kuin keskustaan, jota myös tervehdimme ilolla.
Raitiovaunupysäkkien sijainnista alueellamme on käyty paljon keskustelua ja tehtyjä ratkaisuja on syytä vielä tarkastella. Kumpulan pysäkin esitetty sijainti vastannee nykyistä hallivuorojen
pysäkkiä. Lähellä tätä pysäkkiä sijaisevat linjojen 6. ja 8. pysäkit ja Pasila–Kalasataman
raitiovaunutien pysäkit. Ongelma tässä on, että eri pysäkit ovat suhteellisen kaukana toisistaan ja pysäkiltä toiseen kulku edellyttää Kustaa Vaasan tien tai Hermannin Rantatien ylittämistä
liikennevaloissa, joiden kierto on kävelijän kannalta hidas. Raitiolinjojen kannalta Paavalin kirkonpysäkin siirto sillalle, josta pysty-yhteys sillan alle, olisi kätevä, mutta käytännössä se saattaa ollavaikea toteuttaa ja samalla heikentää yhteyksiä bussilinjoihin.
Raitotien toteutusaikataulu huomioon ottaen tulisi kuitenkin myös selvittää mitä pysäkkien kannalta merkitsee ratkaisu, jossa Hermannin Rantatien, Kustaa Vaasan tien-Hämeentien liittymäalue uudistetaan, mahdollisesti siltaa poistaen.
Koskelan pysäkin sijainnista on esitetty näkökantoja, että se palvelisi Koskelan asukkaita paremmin Koskelantien sillan kohdalla, mutta pidämme ongelmallisena sitä, että silloin taas kytkentä Kaironkadun ja Valtimontien bussipysäkeille poistuisi. Valtimontien pysäkillä pysähtyvät lukemattomat pitkän matkan bussit ja seutuliikenteen bussit Vantaalle ja muualle Uudellemaalle.
Kaikki nämä tarjoavat loistavaa palvelua lähialueen asukkaille.