Artovan kannanotto: Viikki-Malmi pikaraitiotie ja Kustaa Vaasan tie-Hämeentie liittymähanke

2342

Viikki-Malmiraitiotien yleissuunnitelman mukaan Viikinkallion pysäkin jälkeen on keskustaan päin yksi pysäkki, Koskelan varikko, ennen Kumpulan kampuksen pysäkkiä, jossa linja yhtyy nykyiseen raitiotieverkostoon. Arabian pohjoisosan yhteyksien kannalta on haluttu joko siirtää varikon pysäkki etelämmäs tai lisätä väliin yksi pysäkki. Varikon pysäkin siirtoon lienee tuskin edellytyksiä, ottaen huomioon Koskelan alueen palvelutason. Lisäpysäkkiäkin on pidetty ajoaikataulun suhteen luonnoksessa ’Kustaa Vaasantien liittymäalue’ on kuitenkin katkoviivaympyrämerkintä, joka saattaa tarkoittaa pysäkkiä nykyisen Koskelan hallireitin pysäkin kohdalla, melko lähellä Floorantietä. Merkintä perustunee luonnoksen esitykseen nykyisen Kumpulan kampuksen pysäkin siirrosta etelämmäs, jolloin tämä välipysäkki palvelisi yliopistoaluetta ja Arabian kauppakeskuksen tienoota.
Luonnokseen sisältyy useita kohtia, joiden vaikutuksista on nyt hankala sanoa muuta kuin, että niihin liittyy merkittäviä riskejä.

Luonnoksen lähtökohtana on Hämeentien sillan poistaminen. Kalasatama-Pasilaraitiolinjan ja keskustaan vievien linjojen pysäkkejä voidaan sijoittaa vierekkäin, mikä helpottaa vaihtoa. Kuvasta on kuitenkin samalla poistettu kaikki Arabian puolen Hämeentien pysäkit, ts. sekä Kumpulan että Kumtähden kentän, niin että seuraava pysäkki on kaukana pohjoisessa, Arabiankadulla. Tämä on mahdoton tilanne. Katuratkaisut käyvät tässä luonnoksessa varsin monimutkaisiksi. Hermannin Rantatien suunnasta esitetään siltaa Hämeentien yli Kustaa Vaasantielle. Arabian alueelta Floorantien kautta pääsisi tälle sillalle sekä Kalasataman että pohjoisen suuntaan, taasen nykyisen Hämeentien risteyksen kautta Arabiasta keskustaan sekä pohjoisesta Arabiaan. Mutta Hermannin Rantatieltä tuleva autoliikenne joutuisi käyttämään Hermannissa Haukilahdenkatua niin keskustaan kuin Arabiaan päin – ”mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut ovat vielä suunnittelussa”. Tämä koskisi myös esimerkiksi bussia 55, jos sen reitti jatkuu nykyisellään.

Raitiotiesuunnitelmasta ja liittymäluonnoksesta voi yhteenvetona todeta seuraavaa:
– Viikki-Malmiratikka parantaa merkittävästi kaupungin tämän osien poikittaista joukkoliikennettä.
Sen pysäkkijärjestelyjä Arabian päässä olisi vielä syytä harkita, niin alueen palvelutasoa kuin
pitempää, luonnoksen osoittamaa aikatähtäystä ajatellen – kuinka monta kertaa pysäkkejä
kannattaa siirtää?
– Kumpulan pysäkkialue on Viikki-Malmisuunnitelmassa , ts. ennen luonnoksen esittämää
liittymän uudistamisvaihetta, edelleen nykyisellään, mikä Kalasatama-Pasilalinja huomioon ottaen
merkitsee todella hankalia kiertelyjä ratikasta toiseen tai bussiin vaihdettaessa. Jo tässä vaiheessa
on syytä harkita miten näitä kiertelyjä saisi vähennettyä, mm. suojateitä siirtämällä.
– Hämeentien sillan purkaminen helpottaisi merkittävästi raitiovaunuvaihtoja ja voisi myös palvella
maiseman kokonaisilmettä. Samalla kannattaisi selvittää Kumpulan puron ainakin osittaista
palauttamista putkesta näkyviin.
– Esitetty uusi silta on taasen maiseman kannalta todella arveluttava hanke. On vaikea nähdä,miten
sen voisi toteuttaa luomatta massiivista näköestettä keskelle tätä samaa laaksomaisemaa.
– Katuliikenteen osalta Arabian alueen liikenne edellyttää yhden nykyisen liittymän sijaan kolme
eri liittymää, joista yksi on hieman Paavalinkirkosta pohjoiseen ja yksi kulkee ylämäkeen
Kumtähden kentän ja muutaman pientalon välistä, minkä on jo todettu voivan merkitä aikamoista
liikennehäiriöiden lisääntymistä lähiasutuksen kannalta. Kuten luonnokseen on merkitty, näille
ratkaisuille on todella syytä hakea vaihtoehtoja.
– Arabian puolen Hämeentien ratikkapysäkkejä ei saa vähentää nykyisestä; ne palvelevat niin
kauppakeskusta kuin ympäröivää asutusta ja mahdollisesti tulevia Staran alueen toimintoja.
– Hämeentien sillan poistuessa juuri osallistuvan budjetin hankkeena toteutettu koripallokenttätodennäköisesti myös poistuu. Se on siinä tapauksessa korvattava osana tätä liittymähanketta.
(Joukkoliikenteen linjastokaaviossa puuttuu jostain syystä Kalasatama-Pasila-raitiolinja; perusteluja ei tekstistä ilmene)