Artovan kannanotto Kumpulanmäen asemakaavaan

1038
kumpulakaava

KUMPULANMÄKI, ASEMAKAAVA

Artovan kannalta on merkittävää, että koko seudulle keskeinen liikenne- ja maisemakokonaisuus kehitetään toimivaksi osaksi kaupunkirakennetta, mitä se ei nyt kaikilta osiltaan ole.

Arabianranta–Kalasatama -akseli rakentuu voimakkaasti lähitulevaisuudessa ja muuttuu tiiviimmin osaksi kantakaupunkia. Uudella rakentamisella Kumpulanmäki halutaan liittää osaksi tätä kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta. On myös varmistettava, että liitos toimii asukkaiden, liikkumisen ja eri toimintojen osalta.

Tavoitteena on vahvistaa Kumpulanmäelle suuntautuvia kävely- ja pyöräily-yhteyksiä erityisesti Vallilanlaakson ja Kustaa Vaasan tien suunnalta. Rinnemaastossa esteettömien ja toisaalta mahdollisimman sujuvien yhteyksien ratkaiseminen on erityisen tärkeää. Tässä kohtaa on syytä korostaa Toukola-Arabian suunnan yhteyksiä:

-Kävelijän ja pyöräilijän tulee voida ylittää Kustaa Vaasan tie helposti ja turvallisesti. Nykyinen Hämeentien risteystä lähin suojatie on kaukana ja vaikeuttaa merkittävästi kulkua tästä suunnasta.

-Hämeentien sillan puolelle risteystä sijoitettu liikennevalolla varustettu suojatie toisi helppokulkuisen yhteyden, jossa ensin ylitetään Hermannin Rantatie nykyisen valoliittymän kohdalla ja sitten Hämeentie.

-Esitämme myös jalankululle ja pyöräilylle sopivan vihersillan toteuttamista Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasantien yli. Silta voisi mahdollisesti sijaita Ernst Lindelöfin kadun jatkeella, suunnaten korttelin 23677 viereiselle alueelle.

-On ratkaistava sujuva yhteys Kalasatama-Pasila-raitiolinjaan ja myös vaihdot Hämeentien raitio- ja bussiyhteyksistä. Tämä saattaa edellyttää Hämeentien-Kustaa Vaasan tien- Hermannin Rantatien silta- ja risteyskokonaisuuden merkittävää muutosta.

Nämä ovat suurelta osin asioita, jotka eivät sisälly kilpailuehdotusten rajaukseen, mutta on sekä mahdollista että ehdottomasti tarpeen löytää niihin ratkaisuja itse asemakaavatyössä.

Korostettaessa Kustaa Vaasan tien varren julkisivua on samalla otettava huomioon, että nouseva julkisivulinja voi – kuten on käynyt HOASn uuden rakennuksen kanssa – heijastaa liikennemelua kadun vastakkaiselle puolelle ja vaatii siksi meluntorjunnan läpiajattelua ja uusimista tai julkisivujen sellaista toteutusta, joka ei edistä melun heijastumista.

Kun kaava-alueeseen sisältyy merkittäviä viherkokonaisuuksia, on myös varmistettava, ettei uudisrakentaminen olennaisesti heikennä tämän alueen maisemallisia ja luontoarvoja. Esillä olevista kilpailuehdotuksista ’Kaupungin porteilla, tiedon portailla’ täyttää tämän ehdon parhaiten. Myös ’Banana split’ on tässä suhteessa myönteinen. Sen sijaan ehdotukset ’GoGo’ ja ’Sykloni’ eivät sellaisenaan ole tähän ympäristöön sopivia.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry

10.9.2019