Artovan kannanotto: Kumpulanmäen asemakaava 2022

705
kumpula

Edellisessä lausunnossaan Kumpulanmäen asemakaavaluonnoksista Artova kannatti parhaana
pitämäänsä, nyt ehdotuksena nähtävillä olevaa suunnitelmaa, eikä vastustanut rakentamista
sinänsä.
Lausunnossaan Artova esitti Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien risteysalueen uudelleen
järjestelyä parantaakseen Kustaa Vaasan tien ylitystä kevyen liikenteen kannalta. Ehdotettiin
myös vihersiltaa Kustaa Vaasan tien yli risteysalueen eteläpuolelle.
Koska Kustaa Vaasantien katualue on rajattu kaavan ulkopuolelle on ymmärrettävää, että
näiltä osin kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen jää tulevaisuuden hankkeeksi; toiveena
kuitenkin on, että nykyisiä suojatiejärjestelyjä voitaisiin jollain kevyemmällä toimenpiteellä
helpottaa.
Keskeinen kevyen liikenteen yhteys alhaalta Kustaa Vaasan tieltä ylös Pietari Kalmin kadulle
on leveä ja on siten suunniteltavissa esteettömäksi ja viihtyisäksi katutilaksi istutuksineen ja
levähdyspaikkoineen. Koska korkeusero on suuri ja voi talviaikana olla ongelmallinen,
ehdotetaan, että kuntatekniikan verkostoja suunniteltaessa tutkittaisiin mahdollisuutta pitää
alue sulana.
Tämä ei ole ainoa tätä seutua koskeva hanke. Koska rakentaminen todennäköisesti ulottuu
samanaikaisesti laajalle alueelle, on ympäristölle aiheutuvien häiriöiden minimoiminen tärkeää
ja työmaiden aikataulut tulee suunnitella siltä pohjalta. Lähialueella ollaan myös toteuttamassa
useita liikennehankkeita. Liikenteen järjestelyjä toteutettaessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota liikenneturvallisuuteen sekä joukkoliikenteen palvelutasoon – mm. vaihtoyhteyksien
suhteen. Mahdollisimman sujuva yhteys Kalasataman palveluihin on myös tärkeä. Artova tulee
seuraamaan huolella risteysalueen jatkosuunnitelmia turvatakseen alueen yhteydet muuhun
kaupunkirakenteeseen.


Helsingissä 19.1.2022
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry