Artovan kannanotto Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmiin Arabianrannan, Toukola ja Vanhankaupungin alueella

600

KANNANOTTO KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMISTA ARABIANRANNAN, TOUKOLAN JA VANHANKAUPUNGIN VAIKUTUSALUEELLA 

 

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaiden keskuudessa on viime viikkojen aikana herättänyt runsaasti huolta HSL:n uusi Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman nimellä kulkeva suunnitelma, joka koskee nimestä huolimatta myös tätä aluetta. Artova kyseli asiasta tammikuun lopussa lisätietoja HSL:n joukkoliikennesuunnittelijalta, jonka jälkeen tiedotti asiasta 1. helmikuuta Facebook-sivuillaan kysellen asukkaiden mielipiteitä suunnitelmista, jonka jälkeen kymmenet asukkaat ovat ilmaisseet monien eri kanavien kautta huolensa alueen joukkoliikenteen tulevaisuudesta. 

Artova kannattaa Helsingin julkisen liikenteen kehittämistä ja pitää kaupungin tasolla tehtävää strategista linjojen tarkastelua tärkeänä. Artovan alueen osalta linjastouudistus on kuitenkin herättänyt alueen asukkaissa seuraavia huolia: 

1) Yhteys Sörnäisiin heikkenee 

Kalasataman kehittämisen ja erityisesti alueen sote-palveluiden Kalasataman keskukseen siirtymisen takia on erinomaista, että yhteyttä Kalasatamaan kehitetään. Alueen asukkaat ovat kuitenkin huolissaan siitä, että yhteys Sörnäisiin heikkenee merkittävästi. Linjastouudistuksen jälkeen mikään alueen läpi Hämeentietä pitkin kulkeva bussilinja ei jatka suoraan Sörnäisiin, vaikka Sörnäinen on merkittävä palvelukeskittymä ja vaihtoasema useille alueen asukkaille. 

2) Arabianrannan pohjoisosan alueen asukkaiden joukkoliikenneyhteydet heikkenevät merkittävästi

Linjastouudistuksen jälkeen alueen eteläosan asukkaiden joukkoliikenneyhteydet säilyvät hyvinä johtuen Kustaa Vaasan tien läheisyydestä ja linjan 71 vuorovälin tihentämisestä. Arabianrannan pohjoisosan asukkaat tulevat olemaan erittäin riippuvaisia linjasta 71, kun muut yhteydet keskustaan loppuvat. Samalla näiltä asukkailta katkeaa liikenneyhteys Sörnäisiin. Kävelymatka raitiovaunupysäkeille alueen pohjoisosista on pitkä, ja esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvat tai pienten lasten kanssa vaunuilla liikkeellä olevat pelkäävät oman liikkumisensa vaikeutuvan, koska bussit ovat usein jo nyt täynnä vaunuja. Käytännössä he ovat uudistuksen jälkeen riippuvaisia yhdestä bussilinjasta. Linjastouudistus onkin herättänyt erityistä huolta näissä asukkaissa. 

Artovaan yhteyttä ottaneen asukkaan mukaan tällä hetkellä esimerkiksi Hämeentien R-kioskin pysäkiltä lähtee suoraan keskustaan 17 vuoroa arkisin klo 8:00 – 9:00 välillä, mutta uuden suunnitelman mukaan enää vain 6 vuoroa. Vuorojen leikkaus keskustaan on tältä osin noin 65 prosenttia. Uusi linja 71B kulkee vain arkisin ja vain n.klo 6:00 – 9:00 ja 14:00 – 18:00 ja ehdotelman mukaan siis syksystä 2018 alkaen ei keskustaan vaan Kalasatamaan. Linjan 68 tai muun vastaavan linjan kuljettaminen jatkossakin Hämeentien kautta olisi pikaisesti ajatellen järkevin ja helpoin ratkaisu. 

3) Raitiovaunujen vuorovälit pitenevät liikenteen saavutettavuudesta riippuen

Raitiovaunuyhteys Sörnäisiin ja keskustaan säilyy hyvänä niillä asukkailla, jotka asuvat kävelymatkan päässä raitiovaunupysäkeistä. Asukkaat ovat kuitenkin olleet huolissaan raitiovaunujen pitenevistä vuoroväleistä, kun bussilinjojakin samalla harvennetaan. Raitiovaunujen käytettävyys ja luotettavuus liikkumisessa perustuu nimenomaan niiden tiheään liikennöintiin, joka mahdollistaa jouhevan vaihdon muihin liikennevälineisiin ja toisaalta parantaa esimerkiksi lastenvaunujen tai pyörätuolien mahdollisuutta mahtua kyytiin. 

Artova pahoittelee tämän kannanoton myöhäistä laatimista suhteessa uuden suunnitelman vuorovaikutusaikaan. Alueen asukkaat ja Artova pitävät kuitenkin ongelmallisena tapaa, jolla linjastosuunnitelmasta ja –uudistuksesta on tiedotettu, koska ei ole tavoittanut silloista vuoden 2014 ja vuoden 2015 hallitusta. Suunnitelma ja siihen liittyvä vuorovaikutusmahdollisuus on jäänyt alueen 

asukkailta ja muilta toimijoilta laajasti huomaamatta, ja tehdyt päätökset ovatkin herättäneet sen vuoksi erityistä hämmennystä ja huolta. Alueelle tiedottaminen on kokemusten mukaan selvästi epäonnistunut, ja myös linjastouudistuksen otsikoiminen ”Koillis-Helsingin” linjastouudistukseksi on omiaan siihen, että edes aktiivisesti paikallisia asioita seuraavat asukkaat ja toimijat eivät ole oivaltaneet suunnitelmien koskevan myös Artovan aluetta, joka sijaitsee keskisessä Helsingissä. 

Artova toivookin, että linjastouudistus voidaan palauttaa valmisteluun erityisesti niiltä osin, joilta suunnitelma vaikuttaa alueen pohjoisosien saavutettavuuteen ja Sörnäisiin kohdistuviin yhteyksiin. 

Ystävällisin terveisin, 

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys