Artovan kannanotto HSL:n hallitukselle tehtyyn linjastoehdotukseen 14.4.2018

642

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry kannattaa Helsingin julkisen liikenteen kehittämistä ja pitää kaupungin tasolla tehtävää strategista linjojen tarkastelua tärkeänä. Artovan alueen osalta tehty linjastouudistus on kuitenkin merkinnyt yhteyksien heikentymistä erityisesti Arabianrannan pohjoisen osan asukkaiden kannalta ja palvelutason heikentymistä koko alueella.

Keskustaan suuntaavien yhteyksien lisäksi nopeat ja riittävän taajat yhteydet Kalasatamaan ja Pasilaan ovat ensiarvoisen tärkeitä alueen elinvoimaisuudelle. Koska alueella on niukasti palveluita, hyvät yhteydet palvelukeskittymiin ovat tärkeitä kaikille alueen asukkaille ja toimijoille. Erityisen tärkeä liikkumismuoto julkinen liikenne on alaikäisille, opiskelijoille, lapsiperheille ja eläkeläisille. Asukkaiden määrä on lisäksi kasvamassa Arabia135-korttelin ja Hämeentie 153:n rakentamisen myötä ainakin 1500 asukkaalla. Alueen opiskelijayhteisö – Arkada, Practicum, DIAK ja nyt toimintaansa voimakkaasti kehittävä Metropolia – on myös merkittävä julkisen liikenteen käyttäjä.

Ekologisen kaupunkiliikenteen kehittämisen ja päästöjen vähentämisen tavoitteiden kannalta on tärkeää, että julkisen liikenteen saavutettavuus ja palvelutaso ovat hyviä etenkin tiheästi asutuilla kaupunkialueilla.

Liikennöintisuunnitelman 2018-19 luonnoksen mukaan linja 71 tullaan siirtämään Kalasataman kautta kulkevaksi keskustayhteydeksi. Muutos muodostaisi yhteyden Kalasatamaan siirtyviin terveydenhoitopalveluihin, mutta heikentäisi tuntuvasti yhteyksiä Vallilan ja Sörnäisten suuntaan erityisesti Arabianrannan pohjoisosassa asuvien asukkaiden kannalta. Muutokseen liittyisi lisäksi linjan 71B lakkauttaminen ja ilmeisestikin vuorovälien pidentyminen (luonnoksen mukaan “ruuhka-aikoina vuoroväli on noin 6 minuuttia sekä ruuhka-aikojen laidoilla noin 7–8 minuuttia” eli oletettavasti  muutoin 10 tai 15 minuuttia).

Luonnoksen mukainen linjan 71 reititys Arabia–Hermannin Rantatie–Kalasatama–Hakaniemi pidentäisi merkittävästi niin Arabian kuin kaikkien muiden tämän reitin käyttäjien matka-aikaa Helsingin keskustaan etenkin huomioiden Hermannin Rantatien ja Sörnäisten Rantatien tuntuvat ruuhkat liikenteen huippuaikoina. Kalasatamasta on tulossa mittava asukkaiden ja työpaikkojen keskittymä, jolla on huomattava vaikutus myös Artovan alueen joukkoliikenteeseen. Alueelta tarvitaan ruuhkautumaton joukkoliikenneyhteys Kalasatamaan, bussilinja Hämeentieltä Hermannin Rantatielle. Tämä ei poista tarvetta Hämeentieltä Sörnäisten kautta keskustaan kulkevalle bussilinjalle.

Nykyisellään Hermannin rantatie ruuhkautuu kuten jossain määrin myös Hämeentie Vallilan kohdalla. Hämeentiellä tilanne helpottanee joukkoliikennekadun toteuttamisen jälkeen, mikä puolestaan pahentaa tilannetta Hermannin Rantatiellä. Ehdotamme, että Hermannin rantatielle tehdään erillinen bussikaista raitiotiekaistan ohella. Näiden suurten muutosten ja kasvavien liikennemäärien takia pidämme hyvin tärkeänä, että myös raitiotieyhteyden toteuttamista Kalasatamasta Vallilanlaakson kautta Pasilaan kiirehditään.

Suunnitelman mukaan vaihdoton yhteys Arabianrannan pohjoisimman osan bussipysäkeiltä Sörnäisiin poistuisi ja ainoaksi suoraksi yhteydeksi keskustan suuntaan jäisi raitiolinja 6. Suora yhteys Sörnäisiin on alueen asukkaiden haastatteluiden perusteella hyvin tärkeä isolle osalle asukkaista sekä liikenteen vaihtoyhteyksien että palveluiden, esimerkiksi lasten päivähoitojärjestelyjen, takia. Vanhankaupungin asukkaiden arkeen vaikuttaa lisäksi linjan 78 vuorovälien harveneminen, josta olemme saaneet kriittistä palautetta sieltä suunnalta.

Artova kannattaakin suoran yhteyden muodostamista alueelta Kalasatamaan, mutta samalla toivoo painokkaasti, että kehitystyössä säilytetään myös suora bussiyhteys keskustaan Sörnäisten kautta. Tätä varten tulisi tarvittaessa perustaa uusi linja. Yhteenvetona Artova esittää että

  • Linja-autoyhteys Rautatientorille Kurvin ja Hakaniemen kautta tulee säilyttää
  • Luodaan koko Arabianrannan kattavat ilman vaihtoa toimivat nopeat ja taajat yhteydet Kalasatamaan ja Pasilaan
  • Kalasataman ja Pasilan välisen Vallilanlaakson kautta kulkevan raitiovaunulinjan valmistumista kiirehditään
  • Raitiovaunujen 6 ja 8 vuorovälejä ei pidennetä. Aamuliikenteen alkamisajankohtaa ja iltaliikenteen loppumisajankohtaa tarkistetaan liikennöintiaikaa pidentäen
  • Kaironkadun pysäkkiä ei poisteta; sijaintia harkitaan

Helsingissä 7.1.2018

Artova ry

Artovan kaupunkikehitysryhmä