Artovan kannanotto: Arabian kauppakeskuksen asemakaavan muutos

1464

Arabian kauppakeskuksen asemakaavamuutos


Arabian kaupakeskuksen Kotisaarenkadun varrella sijaitseva toimitilasiipi on tarkoitus purkaa ja
tilalle rakennetaan uusi 17 kerrosta korkea, 260 asukkaan kerrostalo, jossa on pohjakerroksessa
katutilaan avautuvaa liiketilaa. Tämä täydennysrakennushanke on jo neljäs Hämeentien varren
hanke alueellamme, edeltäjiä Hämeentie 135, 153 ja 157. Myös pari muuta hanketta valmistellaan.
Hankkeet muuttavat alueen oloja, näkymiä ja maisemia, ja herättävät siksi niin valtavaa innostusta
ja joskus huoltakin, mutta yhteistä niille on että tänne tulee uusia asukkaita, tilaa tulevillekin
sukupolville ja entistä monivivahteisempaa asumista ja toimintaa, joka on yksiselitteisesti
positiivinen asia ja tuo elämää alueelle.
Samalla juuri tilakysymykset askarruttavat: miten päiväkodit, koulutus ja muut palvelut pysyvät
tahdissa mukana? Arabian peruskoulu on nytkin kovien paineiden alainen, eikä kaupungin mm.
28.10 esittämissä ennusteissa näy että asukasmäärän ja erityisesti lasten määrän kehitykseen olisi
varauduttu.
Artova näkee alueen kehittämisen ja rakentamisen myönteisenä, mutta haluaa samalla, muun
muassa valmisteilla olevien hankkeiden määrä huomioon ottaen, nostaa esiin kokonaisvaltaisen
vision tarpeen. Korkean rakentamisen vaikutus alueen ilmeeseen ja kaupunkikuvallisesti ja
-historiallisesti tärkeisiin tekijöihin olisi tärkeää punnita huolellisesti. Nyt korkeaa rakentamista
toteutetaan yksittäisinä kohteina alueen eri osissa, eikä se välttämättä synnytä koherenttia
kaupunkikuva. Visiossa otettaisiin kantaa niin alueen yleiseen ilmeeseen, historia- ja luontoarvoihin
kuin palvelujen kehittämiseen. Aluettamme koskevat myös useat liikennehankkeet; niiden merkitys
ja toteuttamistapa tulisi myös käsitellä visiossa.
Esitetyn tornitalon korkeudesta, varjostusvaikutuksesta ja kaupunkikuvallisesta roolista on
keskusteltu paljon. Tämä on kylläkin kohta, jonne juuri tämäntyyppinen rakennus voi sijoittua niin,
ettei siitä aiheudu todella merkittäviä ympäristöhaittoja. Se vaikuttaa varmasti siihen, miten
viereisen Staran varikkoalueen tulevaa käyttöä suunnitellaan – se miten tätä aiotaan käyttää on
myös varsin merkittävä kysymys alueellamme ja Artova pitää tärkeänä yhteistoimintaa sen
suunnittelussa.
Alueen linnusto ja läheinen luonnonsuojelualue huomioon ottaen on tärkeää, että rakennuksen
julkisivun suunnittelussa minimoidaan lintujen törmäysriski.