Artovan Henki WDC Helsinki 2012 hankkeeksi!

576
wdc_helsinki_2012_logo1

Lauantaina 14.5. klo 11-16 Arabiassa järjestettävä Iso Kierrätystapahtuma / Suuri Katutaidetapahtuma käynnistää Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistyksen desinpääkaupunkihankkeen.

Artovan Henki – Artova-Andan – Spirit of Artova
Artovan Hengessä kuvataan reaaliaikaisesti Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kaupunginosayhdistyksen (Artovan) kehittämä

omaehtoisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuva toimintamalli. 

Kuvaus tapahtuu seuraamalla seuraavien projektien ja tapahtumien etenemistä:

  • Minun taloni Arabianranta – tapahtumasarja, jossa talon suunnitellut arkkitehti,  talon taiteilija ja talon asukas/asukkaat paljastavat esitystensä, tarinoiden sekä anekdoottien keinoin Arabianrannan talojen taustoja, syntysyitä ja erikoislaatuisuuksia suunnittelun, rakentamisen, muotoilun ja asumisen näkökulmista.
  • Syötävä Arabianranta – asukkaiden viljelemä ympäristötaideteos, jonka Aalto yliopiston Taideteollisen korkeakoulun maisteriopiskelijat suunnittelevat.
  • Design koirapuisto – seurataan itäisen kantakaupungin design-henkeä vahvistavan ja kansainvälistä huomiota herättävän koirapuiston suunnittelua ja kaavoitusprosessia.

Ja seuraavien tapahtumien kautta:

Kuvaus hankkeen tavoitteista ja vaikuttavuudesta

Artova on onnistunut kehittämään aitoon alueelliseen yhteistyöhön perustuvan toimintatavan, jonka seurauksena alueen toimijat (asukkaat, työntekijä, oppilaat, yhdistykset, yritykset, oppilaitokset) ovat kehittyneet aktiivisiksi tekijöiksi ja toteuttajiksi. Artovan alueelle on onnistuttu synnyttämään tunne siitä, että tämä on alueen toimijoiden kaupunginosa ja on heistä itsestään kiinni mitä alueelle tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Artovan Hengessä halutaan siirtää tämä omaehtoinen ja itseohjautuva toimintamalli kaikkien niiden ryhmien ja henkilöiden sekä alueiden käyttöön joilla siihen on kiinnnostusta.

Seurattavat pilottiprojektit:

  • Minun taloni Arabianranta on itsessään esimerkki avoimesta kaupungista ja tuo esille sekä ihmisten tietoisuuteen parempia edellytyksiä asumiselle. Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esim. prosenttiperiaatetta noudatetaan taidesuunnitelmissa. Tapahtuman keskusteluja ja kokemustenvaihtoa voidaan hyödyntää myös Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentamisessa.
  • Syötävä Arabianranta parantaa asukkaiden viihtyisyyttä ja sitoutumista omaan alueensa. Se on uudenlainen tapa viljellä kaupungissa niin, että viljelykset täyttävät keskusta-alueen korkeammat eettiset vaatimukset. Konsepti on toteutettavissa missä päin maailmaa tahansa. Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä ja toteutetaan ajatusta Helsingistä pääkaupunkina, jossa design kuuluu kaikille ja näkyy aidosti asukkaiden arjessa.
  • Design koirapuistosssa luodaan uusia yhteistyömalleja Artova alueella asuville ja liikkuville ihmisille, Helsingin kaupungin suunnittelusta vastaaville, muotoilua opiskeleville, koirayhdistyksille sekä kaupallisille tahoille. Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä ja toteutetaan ajatusta Helsingistä pääkaupunkina, jossa design kuuluu kaikille sekä näkyy aidosti asukkaiden arjessa.

Toteutussuunnitelma ja -aikataulu

Tarkoituksena on, että jokainen pilottiprojekteista tekee säännöllisesti raportteja siitä, miten työ etenee.  Artovan Henki -hanke määrittelee etukäteen ne aihealueet sekä näkökulmat, joista raportointia erityisesti halutaan taltioitavan. Raportointi tapahtuu netissä, reaaliaikaiseti ja kommunikoivasti. Kunkin hankkeen osapuolen (virastojen, kaupunginosayhdistyksen, yhteistyökumppanien sekä tekijöiden) on tarkoitus kommentoida toimintaa säännöllisesti prosessin edetessä. Hanke käynnistyy keväällä 2011, jatkuu läpi koko WDC Helsinki 2012 vuoden ja valmistuu kevään 2013 aikana. Sähköinen Artovan Henki -toimintamallin kuvaus on valmis kesäkuussa 2013.

Seurattavat pilottiprojektit:

  • Minun taloni Arabianranta – Koordinointi taloyhtiöiden, taiteilijoiden ja arkkitehtien sekä pääyhteistyökumppanien kanssa käydään syksyllä 2011. Keväällä 2012 hankkeen toteutuksen käynnistys: tapahtuma-aikataulu, muut yhteistyökumppanit, yhteistyö muiden WDC Helsinki 2012 -hankkeiden kanssa, talojen asukkaat, ohjeistukset tapahtumaan osallistuville tahoille sekä tapahtuman tiedotus. Tapahtuma-aika: viisi päivää joko Helsingin juhlaviikkojen aikana tai Helsinki-viikon aikana syksyllä 2012.
  • Syötävä Arabianranta – Helsingin kaupunki vuokraa tontin nimellistä korvausta vastaan Artovalle ja TaiKin ympäristötaiteen maisteriopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat. Valmistumisen jälkeen teos luovutetaan asukkaille, jotka huolehtivat teoksen viljelystä ja kunnossapidosta. Teokseen kuuluu myös kaikkien asukkaiden käytettävissä oleva puistoalue, jonka hyötykasvit ovat kaikkien käytettävissä. Avajaiset on tarkoitus viettää kesäkuussa 2011, viimeistään kuitenkin kesäkuussa 2012.
  • Design koirapuisto – Kaupunki on kaavoittamassa koira-aitauksen. Projektin toteutus aloitetaan kevään 2011 aikana. Kun alueen kaava on valmis kevään 2012 aikana, kaupunki aloittaa varsinaisen koira-aitauksen suunnittelun ja rakennustyön. Gammelin Koirat ry neuvottelee Design-kokonaisuuden suunnittelijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on, että rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 aikana ja se olisi valmis keväällä 2013.

 

Lehdistötiedote 12.5.2011

Yhteydenotot:

Artovan Henki, kokonaisuus: Janne Kareinen, Artova pj puh. 045 631 6516 jannekareinen@yahoo.com
Syötävä Arabianranta: Anna Oksanen, projektin vetäjä, Artova anna.k.oksanen@gmail.com
Design Koirapuisto: Anna Vaihia, Gammelin koirat pj  puh. 0442900023, annavaihia@hotmail.com