Artova valittiin lähidemokratian pilottikohteeksi

293

Helsingin kaupunginhallitus valitsi 17.12. Artovan sekä yhdeksän muuta alueellisen osallistumisen pilottikohdetta vuodelle 2013. Artovan hakemuksessa ”Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana” esitettiin muun muassa, että Arabian rantapuistoa ja alueen asukastilojen käyttöä suunnitellaan asukasvoimin keväällä ja kesällä 2013. Hakemus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Kaupungilta on luvassa virkamiestukea asukkaiden osallistumisen järjestämiseen ja vuorovaikutukseen kaupungin eri tahojen kanssa. Suoraa rahoitusta kaupungilta ei ilmeisesti ole tulossa. Hankkeiden yksityiskohdat täsmentyvät tammikuussa. Artovan lähidemokratiaryhmä kokoontuu suunnittelemaan pilottia viikolla 1 tai 2, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan oman asuinalueemme vaikutustapoja!

 

***

Kaupungin tiedote

Helsingin kaupunginhallitus valitsi kymmenen alueellisen osallistumisen pilottikohdetta ensi vuodelle. Avoimeen hakuun tuli yhteensä 39 hakemusta asukkailta, asukasyhdistyksiltä tai muilta yhteenliittymiltä.

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat pilottikohteet:

1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana.
2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa.
3. Mainio Malminkartano.
4. Maunulan demokratiahanke.
5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään.
6. Lähidemokratiaa Vuosaareen.
7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi.
8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat.
9. Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön yksikkö.
10. Me asumme täällä! – Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa.

Hankkeiden yksityiskohdat ja kaupungin yhteistyötahot täsmentyvät tammikuussa, kun pilottisuunnitelmat tehdään.

Pilottihakemukset julkistettiin heti niiden saavuttua verkkosivuilla osoitteessa http://demokratia.hel.fi/demokratiapilotti . Ehdotukset ovat siellä edelleen nähtävillä. Niissä käsitellään muun muassa asuinalueiden suunnittelua, asukastiloja, osallistuvaa budjetointia, asukaspaneelien käyttöä ja osallistumiskeinojen kehittämistä.

Kaupunki tukee valittujen pilottihankkeiden toteuttamista eri tavoin. Kaupunki palkkaa niiden tueksi kaksi projektityöntekijää ja varautuu hankkeista syntyviin muihin kustannuksiin. Tukea annetaan myös normaalina virkatyönä. Suoraa rahallista tukea hankkeille ei makseta.

Kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Valittujen hankkeiden toivotaan toimivan yhteistyössä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisää aiheesta:

Selaa ehdotuksia