Artova ry:n kannanotto Helsingin poikittaislinjaston luonnokseen

720

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alue- ja kulttuuriyhdistys Artova ry on tutustunut linjastoluonnokseen. Poikittaisyhteydet Helsingissä ovat melko kehnoja ja alueeltamme suoranaisen huonoja; yhteyksien kehittäminen on siten varsin tervetullutta. Mutta nähdäksemme luonnos ei suinkaan vastaa tavoitteeseen joukkoliikenteen poikittaisyhteyksien parantamisesta.

Luonnos merkitsee poikittaisyhteyksien suhteen vaihdottomien yhteyksien vähenemistä alueeltamme. Yhteydet Maunulan suuntaan heikkenevät merkittävästi. ”Linjalta 52 poistuu nykyinen reittiosuus Arabiasta Haagaan… Arabia–Oulunkylä-välillä korvaavana yhteytenä on linja 55, jonka reitti jatkuu Koskelasta Oulunkylään. Arabiasta Kumpulan kautta Käpylään pääsee linjalla 506.” Tässä siis alueeltamme poistuu yksi suorahko tiheän vuorovälin yhteys länteen. Sitä pidennyksellään osittain korvaava linja 55 on peruslinja, eli heikomman vuorovälin linja ”Linjan 55 reitti säilyy Rautatientorin ja Koskelan välillä nykyisenä, mutta linjan reittiä jatketaan Koskelasta Oulunkyläntien kautta Oulunkylään. Reittimuutoksella korvataan linjan 52 poistumista Arabian ja Oulunkylän väliltä.” 

Alueemme eteläosassa yhteyksiä palvelee tiheän vuorovälin linja 56, mutta se jatkuu Kannelmäelle, mikä ei kovin suurelta osin liity välittömiin itä-länsiyhteystarpeisiin alueeltamme ”Linjan 56 nousijamäärät ovat kasvaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Asukas- ja työpaikkamäärät reitin vaikutuspiirissä erityisesti Kalasatamassa ja Postipuistossa kasvavat tulevina vuosina, joten kysynnän kasvu todennäköisesti jatkuu. Linjan reitti ei muutu, mutta linjan liikennöintiajat laajenevat ja vuorovälit tihenevät, jolloin esimerkiksi Käpylässä junaan vaihtaminen sujuvoituu. ”

 Mutta myös peruslinjan 506 reitti muuttuu; yhteys Meilahden sairaala-alueen suuntaan poistuu. Kun yhä suurempi osa kaupungin sairaanhoidon toimintaa keskitetään tälle alueelle, tämä muutos heikentää juuri yhteyksiä tähän suuntaan ”Linjan 57 vuorovälin tihentyessä linjan 506 reitti siirretään Viikin alueella kulkemaan suoraan Latokartanonkaarta sekä Pihlajiston ja Viikinmäen kautta. Muutos parantaa poikittaisyhteyksiä Pihlajiston ja Viikinmäen alueella sekä tarjoaa nykyistä paremmat yhteydet Viikin lähipalveluihin (muun muassa Prisma ja kirjasto). Länsipäässä linjan 506 päätepysäkki siirtyy Meilahden sairaala-alueelta Ruskeasuolle Invalidisäätiön kääntöpaikalle. ”

Linjastossa ei Kalasatama-Pasilareitin ja 550n reitin välille näy mahtuvan yhtään kohtuullisen vaihdotonta itä-länsiyhteyttä, eikä 550n pysäkille tästä suunnasta helpolla pääse. Mannerheimintie jää muuriksi, jonka yli ei juuri ole pääsyä, jos haluaa siirtyä kantakaupungin koillisosista länteen.

Artova ehdottaa siksi, että

  • niin Kalasatamayhteyden kuin Oulunkylän terveyskeskuksen merkityksen takia, linja 55 siirretään tiheän vuorovälin linjaksi, jolloin se tältä osin korvaa linjan 52 poistumisen
  • linjaa 506 ei lyhennetä, vaan pidennetään siten että se ulottuu niin Meilahden sairaala.alueen kohdalle kuin Munkkiniemen aukion vieressä olevalle, linjan 52 alkuperäiselle kääntöpaikalle.

Artova ry 9.12.2018