Artova ry:n kannanotto Hämeentie 157:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmisteluaineistoon

761

Toteamme, että Hämeentie 157:n säilyttäminen kokonaan yrityskäytössä lienee kohtuutonta. Asuntojen rakentaminen on tarpeellista, kun muistetaaan turvata pienyrittäjien, taiteilijoiden ja pienten liikevaihdon yrittäjien toimitilat.

Asemakaavanmuutoksesta Artova toteaa tässä vaiheessa pitävänsä ehdotettua toimistorakennuksen asunnoiksi muutostapaa tarkoituksenmukaisena ja ympäristöönsä sopivana. Korkea rakennusosuus toimisi, kuten selostuksessa todetaan, Arabian alueen porttina – olisi siksi perusteltua kehittää sen muotoilua edelleen, joko siten että se sopeutuu nyt esitettyä huomattavasi paremmin ympäröivään rakennuskantaan, tai sen sijaan erottautuu rohkealla, veistoksellisella muotoilulla. Nyt luonnosteltu ratkaisu ei oikein toteuta kumpaakaan.

Artova näkee yleisemminkin olevan tarve että kaupunki selvittää aktiivisesti sen, miten voitaisiin turvata pienten yritysten ja yhteisöjen tilat alueella. Kaupunkitilan tulee olla monimuotoinen ja se koskee koko väestöä ja kaupungin muuta toimintaa. Arabianranta on Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa, alue on prosenttitaiteen edelläkävijä ja tunnettu muotoilusta taiteesta ja designista myös historiallisesti. Kun huomioidaan niin pienyrittäjien kuin taiteilijoiden toimitilatarve, Artova esittää tutkittavaksi ehdotetun toimitilaosuuden kaksinkertaistamista.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alue- ja kulttuuriyhdistys Artova ry Artovan kaupunkikehitysryhmä
Helsingissä
27.4.2018