Artova Kino

300
artova

Artova Kinon vetäjät esittelevät Arabiassa toimivan kunnianhimoisen elokuvakerhon toiminnan ja kertovat paikallisen, Helsingin elokuvakentälle paikkansa vakiinnuttaneen elokuvakerhon pyörittämisen iloista ja haasteista. Tule kuuntelemaan rahoituksesta, tiloista, filmioikeuksien metsästämisestä, filmiliikenteestä, motivaatiosta, kunnianhimosta ja elokuvan lumosta. Tilaisuus on avoin kaikille elokuvakerhotoiminnasta kiinnostuneille ja oman alueellisen elokuvakerhon perustamista pohtiville. Artova Kinossa esitetään kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä elokuvia aikuisille ja lapsille ilman sisäänpääsymaksua.

Alustava ohjelma: 

  • Artova Kinon taustaa – mistä kaikki lähti liikkeelle
  • Artova Kinon ohjelmiston ja peruslähtökohtien esittely – minkä tyyppistä elokuvaa, kenelle, 35 mm & 16 mm, elokuvien alustukset
  • Rahoitus ja yhteistyökuviot
  • Elokuvaoikeudet ja kopiot
  • Tiedotus ja miten saadaan yleisöä
  • Mikä on ollut kivaa?
  • Mikä on ollut vaikeaa?
  • Mitä tästä kaikesta on saanut
  • Keskustelu yleisön kanssa 

Ett lyft för de lokala filmklubbarna. Artova Kinos dragare visar vid Arabiastranden upp den fungerande och ambitiösa filmklubbens verksamhet och berättar om glädjen och utmaningarna med att driva en lokal filmklubb som etablerat sig i Helsingforsområdets filmkretsar. Kom och lyssna på berättelser om finansiering, utrymmen, jakten på filmrättigheter, filmtrafik, motivation, ambitioner och filmens tjusning. Tillfället är öppet för alla som är intresserade av filmklubbsverksamhet eller som funderar på att grunda en egen lokal filmklubb. I Artova Kino visas intressanta och tankeväckande filmer för vuxna och barn utan inträdesavgifter.

Local film clubs will be in the spotlight. The organisers of Artova Kino will present the work of an ambitious film club based in Arabia and will present the joys and challenges of running a local film club that has established its own place in the Helsinki film scene.
Please come and find out more about film funding, facilities, how film rights are obtained, film industry, motivation, ambition and the enchantment of a film. The event will be open
for everyone interested in the operation of film clubs and for those thinking about setting up a film club in their own area. Artova Kino will present interesting and thoughtful films for adults and children, without an entrance fee.

ArtovaKino-logoRGB-1000x1000px