Artova ja Uudenmaan taidetoimikunta hakevat taidekoordinaattoria

290
tkt uusimaa

logo2

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ja Uudenmaan taidetoimikunta hakevat yhdessä

TAIDEKOORDINAATTORIA

Taidekoordinaattoriksi haetaan taide- tai kulttuurialan koulutuksen tai työkokemuksen omaavaa henkilöä, jonka tehtävänä on nostaa esiin Arabian alueella tuotetun taiteen tasoa, luoda taiteilijoille ja toimijoille uusia toimintamahdollisuuksia sekä kontakteja Suomessa ja kansainvälisesti.

Hakijalta odotetaan kokemusta projektityöstä, kiinnostusta rahoitusmallien luomiseen, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, ihmissuhdetaitoja sekä sujuvaa englannin kielitaitoa. Työ on itsenäistä ja vaatii organisointikykyä sekä valmiutta toimia yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Työn luonteen vuoksi hakijalle on eduksi Arabian alueen ja -taidekentän tuntemus, verkostot taidealalla sekä kokemus järjestötyöstä.

Alueellisen taidekoordinaattorin toimenkuva on uusi, ja sen kautta tullaan määrittelemään ja konseptoimaan alueellisen taidekoordinaattorin toimintamalli ja rooli. Artovan tapahtumatuotanto keskittyy erityisesti katutaiteeseen, elokuvaan ja kuvataiteisiin, mutta projektissa kohteena olevaa taiteenalaa tai -aloja ei ole etukäteen määritelty.

Hakijan tulee olla työtön työnhakija työ- ja elinkeinotoimistossa ja oikeutettu harkinnanvaraiseen työllistämistukeen.

Taidekoordinaattorin tehtävä on määräaikainen ja tehtävän toteutuminen on täysin riippuvainen myönnetyistä valtion työllistämisvaroista. Haettava työllistämisaika on 8kk ja alkaa (rahoituksen varmistuttua) 1.2.2012. Tehtävästä maksettava palkka on maksimissaan 2300 euroa /kk. Lopullinen palkka määräytyy myönnetyn työllistämistukipäätöksen perusteella. Hakemukseen pyydetään liittämään mahdollinen tiivis työsuunnitelma haettavasta tehtävästä. (Lisärahoituksen varmistuessa työsuhde jatkuu helmikuuhun 2015.)

Projekti toteutetaan valtion työllistämisvaroin. Tästä syystä hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä selvittää työvoimatoimistostaan, onko hän oikeutettu valtion harkinnanvaraiseen työllistämistukeen. Uudenmaan taidetoimikuntaan tulee postittaa hakuaikana TE- toimiston yhteyshenkilön vahvistus hakijan oikeudesta harkinnanvaraiseen työllistämistukeen (16.11.2012 päivän postileima riittää).

Hakuaika on 1.11 -16.11.2012

Taidekoordinaattorin paikkaan on käytössä sähköinen hakemuslomake. Linkki: http://www.webropolsurveys.com/S/A266A2B7D20044F5.par HUOM avautuu Uudenmaan taidetoimikunnan sivuilla 1.11.2012 klo 8.00 ja sulkeutuu 16.11.2012 klo 16.15. TE- toimiston liite pyydetään lähettämään kirjallisena osoitteeseen Uudenmaan taidetoimikunta, Mariankatu 7 A 2, 00170 Helsinki. 16.11.2012 päivän postileima riittää. Kuoreen tulee merkitä ”Taidekoordinaattori”. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Hakemusten perustella haastatteluihin kutsutaan 26.11.2012 Haastattelut ovat 29 -30.11.2012

Lisätietoja antavat: Artovan koordinaattori Saara Vanhala p. 044 2750 180, artova.koordinaattori@gmail.com (toimenkuvan sisältöön liittyvät asiat)
Uudenmaan taidetoimikunta Ma. osastosihteeri Jenni Simonen p. 0295 330 803 (Hakumenettelyyn liittyvät asiat)