Artova ja Kääntöpaikka hakevat koordinaattoria

732
artova uusilogo

                   kaantislogomv pieni

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys sekä kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka hakevat

KOORDINAATTORIA

määräaikaisteen, kokopäiväiseen työsuhteeseen ajalle 5.8.2013-16.6.2014. Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus.

Koordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on mahdollistaa ja tukea alueen aktiivista vapaaehtoistoimintaa.

Työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti kaupunginosayhdistyksen sekä Kääntöpaikan toimintaan liittyvät rutiinitehtävät, (mm. sähköpostiliikenne ja muu yhteydenpito, tilavaraukset, avaintenluovutukset, rekisterien ylläpito, laskutus ja tilasta huolehtiminen, talouden seuranta ja sopimusten valmistelu), yhteydenpito alueen eri toimijoihin sekä mahdollisesti apurahahakemusten tekoon osallistuminen. Tehtävä sisältää viestintää ja erilaisiin tapahtumiin liittyvää koordinointia ja osallistumista.

Tehtävään valittavalta toivomme:
Kokemusta yhdistys-, järjestö-, asukas- tai vapaaehtoistoiminnasta
Hyvin omatoimista ja aktiivista otetta työhön
Kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ottaa vastuu tehtävistään
Tarkkuutta, luotettavuutta, energisyyttä ja innokkuutta
Suvaitsevuutta sekä kykyä ja halua olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa
Kokemusta avustusten/apurahojen hakemisesta
Kokemusta viestinnästä, hyvää suullista ja kirjallista viestintätaitoa
Kykyä ottaa haltuun erilaisia sähköisiä järjestelmiä
Asiakaspalveluasennetta

Me puolestamme tarjoamme Helsingin mielenkiintoisimmalla alueella, omaehtoisen vapaaehtoistoiminnan edelläkävijöiden, aikaansaavien ja lämminhenkisten ihmisten parissa kiinnostavan ja haastavan työn, jossa pääsee vaikuttamaan alueen kehittämiseen, hyvinvointiin ja aktiivisuuden jatkuvuuteen.

Kaupunginosayhdistyksen ja asukastalon koordinaattorin tehtävästä maksettava palkka on 2080 € /kk ja työaika 37,5h/vko, joka sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään ke 5.6.2013 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kaupunginosayhdistys(at)gmail.com. Laitathan viestin otsikoksi: Koordinaattori. Haastattelut tehdään viikolla 25.

Lisätietoja tehtävästä antaa koordinaattori Saara Vanhala ma & ke klo 10-18, p. 044 2750 180 / artova.koordinaattori(a)gmail.com

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja -kaupunginosayhdistys on ketterä, energinen ja uraauurtava toimija, joka edistää alueen elinvoimaisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kotiseututuntemusta.

Kääntöpaikka on aktiivinen asukas- ja kulttuuritalo, jossa järjestetään monimuotoista toimintaa kaikille alueen asukkaille. Talo toimii sekä avoimena pajatyyppisenä tilana että monenlaisten harrastusryhmien ja tapahtumien paikkana.

Lisätietoja osoitteista artova.fi & kaantopaikka.fi

Osoitteessa mol.fi työsuhteen päättymisaika on ilmoitettu virheellisesti. Oikea päättymisaika on 16.6. Oikea päättymisaika korjataan mol.fi -palveluun pikimmiten.