Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutos

925
Arabia 135 Verstas Arkkitehdit lintuperspektiivi 170512 3

Arabian tehdaskorttelin asemakaavamuutos on valmisteilla. Arabia135-tehdaskorttelin vanhoihin ja uusiin tiloihin on suunnitteilla tiloja opetusta, työntekoa, kauppaa, palveluja ja asumista varten. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan tavoitteena on elävöittää kaupunkiympäristöä asukkaille ja asukkeen toimijoille. Hämeentien varrelle tullaan suunnittelemaan pyöräkaistat. 

Työpaja suunnitteluun liittyen pidetään Arabiakeskuksen (Hämeentie 135) 3. kerroksessa maanantaina 12.6. klo 17:00 – 20:00. Arabiakeskuksen 3. kerroksessa voi tutustua suunnitelmiin ja suunnitelman pienoismalliin 5-30.6.2017 välisenä aikana. Näyttely on avoinna arkisin ma-pe klo 10-20 ja la-su klo 10-16. Sen lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä muu kaavanvalmisteluaineisto ovat esillä Kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytilassa Laiturin asiakaspalvelussa (Narinkka 2) ja myöhemmin 5. kesäkuuta alkaen verkko-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 30.6.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähkö- posti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun- gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

Ohessa PDF-tiedostoina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, havainnekuva, ilmakuva, kaavaluonnos ja sijaintikartta.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuva

Ilmakuva

Kaavaluonnos

Sijaintikartta