Arabian Palvelu – palveluksessamme

747


Arabian palvelun toiminta on herättänyt alueemme asukkaissa paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Moni tietää nimen, mutta toiminnan tarkoitus on jäänyt epäselväksi. Myös rahankäyttö ja hallituksen kokoonpano on herättänyt keskustelua ja kiinnostusta.

Arabian Palvelu Oy:n toiminnan tarkoitus löytyy helposti yhtiön verkkosivuilta: ”Arabian palvelu hallitsee ja ylläpitää Arabianrannan taloyhtiöitä ja niiden asukkaita ja käyttäjiä palvelevia pysäköintialueita, yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita, yhteiskerhotiloja sekä asukkaiden ja käyttäjienkäytössä olevaa alueellista tietoverkkoa. Yhtiön osakkaina ovat Arabian Palvelu Oy:n perustajaosakkaat siihen asti kunnes yhtiön hallitus antaa luvanosakkeiden siirtämiseen lopullisille omistajille. ”

Palvelut rahoitetaan osin yhtiövastikkeilla ja vuokrilla sekä liittymismaksulla, osin käyttö- ja kurssimaksuilla.

Toisin sanoen yhtiö vastaa monista asukkaille tärkeistä arkisista asioista. Missä kunnossa pihat ovat? Miten hyvin nettiyhteydet toimivat? Onko Kääntöpaikassa arkea ja juhlaa? Ja toki asukkaat rahoittavat vastikkeessaan yhtiön toiminnan.

Kymmenen tärkeintä kysymystä

Kuohun toimitus lähestyi yhtiön hallituksen jäseniä kymmenellä kysymyksellä, jotka useimmiten ovat nousseet pihakeskusteluissa esille. Kyselyyn vastasivat Tuula Kousa, Harri Kukkula, Ville Tuominen, hallituksen puheenjohtaja Hans Åhman ja varajäsen Jarne Atsar. Kaikkien varajäsenten nimiä ei pyynnöstä huolimatta saatu eikä niitä löydy Arabian Palvelun sivuilta.

Sitoutuneet jäsenet

Kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt ovat alueella asuvia tai työskenteleviä henkilöitä ja samalla koko alueen edustajia. Vastauksista huomaa että tehtävä on heille tärkeä ja että he todella haluavat vaikuttaa asioihin. Tämä osoittaa samalla myös sen, että Arabian Palvelun siirtyminen asukashallintoon lähitulevaisuudessa on hyvä asia.

Jotta vastaajan ääni pääsisi täsmällisesti esille, julkaisemme vastaukset lyhentämättöminä Artovan verkkosivuilla sekä Kuohun näköispainoksessa. Jos et käytä verkkoa, voit soittaa ja pyytää vastaukset tulosteina päätoimittaja Marika Rosenborgilta, puh. 045 6362519.

Kysymykset

1) Miksi ja miten olet hakeutunut Arabian Palvelu Oy:n hallituksen jäseneksi ja mihin asioihin haluat erityisesti vaikuttaa?
2) Mitä mieltä olet Arabian Palvelu Oy:n roolista alueellisena toimijana?
3) Ovatko pysäköintialueet toimineet mielestäsi hyvin?
4) Kuinka mielestäsi alueellista tietoverkkoa tulisi käyttää ja kehittää?
5) Kuinka yhteiskerhotiloja (Kääntöpaikka ja Bokvillan)pitäisi mielestäsi hallinnoida ja millaista toimintaa niissä pitäisi olla?

6) Pitäisikö yhteiskerhotilojen toiminnan olla mielestäsi kaikille avointa ja kuinka ylläpito pitäisi rahoittaa?

7) Minkä tahon pitäisi mielestäsi hoitaa taideteosten korjaus ja huolto?

8) Miten yhteispihojen ylläpito on mielestäsi onnistunut?

9) Miten vuorovaikutusta ja viestintää asukkaiden ja Arabian Palvelu Oy:n kanssa voitaisiin kehittää?

10) Milloin arvioit Arabian Palvelu Oy:n siirtyvänasukashallintoon? (hallituksen jäsenten enemmistö asukasedustajia)

VASTAUKSET 

Tuula Kousa
1.Minut valittiin äänestyksessä sen jälkeen, kun Tuomas Kurttila ei enää halunnut jatkaa. Uudelleenvalinta tapahtui moderaattoreille ja hallitusten puheejohtajille pidetyssä tilaisuudessa marraskuussa 2011. Olen nyt siis toista kautta AP:n hallituksessa. AP:n vastuulla on neljä asiaa (yhteispihat, tietoverkot, parkkipaikat ja asukastalot), joista oma painopistealueeni on ollut asukas- ja kulttuuritalot Kääntöpaikka ja tuleva Bokvillan. Toki kaikissa hallituksen kokouksissa käydään keskustelua ja tehdään päätöksiä jokaisesta vastuualueesta . Minulle on tärkeintä olla mukana rakentamassa Arabian alueesta entistäkin viihtyisämpää ja asukkaiden tarpeet huomioon ottavaa aluetta, jossa jokainen tuntee olevansa kotonaan.
2. Arabian Palvelun vastuulle on sälytetty isoja asioita, joten sen rooli on luonnollisesti erittäin merkittävä. Terve ja läpinäkyvästi hoidettu Arabian Palvelu hyödyttää koko aluetta ja kaikkia sen asukkaita. Arabian Palvelun täytyy solmia entistä suoremmat ja avoimemmat suhteet alueen asukkaisiin ja myös selvennettävä rooliaan sille kuuluvien tehtävien hoitajana. Avoin vuoropuhelu asukkaiden eli maksajien kanssa edistää yhtiön toimintaa ja antaa sille hyvät mahdollisuudet hoitaa alueen asioita myös ulospäin.
3. Henkilökohtaisesti en ole kohdannut ongelmia paitsi lumisina talvina, jolloin olisin toivonut lumenluonnin toimivan paremmin. Tämän tyyppistä valitusta on kuulunut muiltakin. Parkkipaikkojen vähyys ei ole Arabian Palvelun vastuulla vaan johtuu kaavamääräyksistä. Parkkialueilla aloitetaan uusi toiminta, kun alueelle tulee muutama sähköauton latauspiste. Minusta se on tarpeellinen parannus, ja väistämättä latauspisteitä tullaan tarvitsemaan jatkossa paljon enemmän.
4. Olen ollut tyytyväinen alueelliseen tietoverkkoon, mutta koska it-alan kehitys etenee huimaa vauhtia, AP:n on pidettävä huolta, että olemme mukana kehityksessä ja että tarjoamme rahalle vastinetta. Mehän maksamme joka kuukausi tietoverkosta, joten asukkailla on oikeus vaatia ja saada ajanmukaista palvelua. Iso periaatepäätös on edessä pohdittaessa AP:n roolia muuten kuin vain tekniikan järjestäjänä. Esim. kotisivujen tarpeellisuus on kyseenalaistettu, mutta käyttäjätutkimuksissa on käynyt ilmi, että eri taloissa on erilaiset tarpeet. Jatkossa osakasyhtiön pitää voida valita, mitä perustekniikan ulkopuolisia palveluita se haluaa ostaa AP:lta. Itse näen alueellisen verkon mahdollisuutena toteuttaa kehittyvien sovellusten mahdollistamia hankkeita, jotka parantavat alueen eri toimijoiden ja asukkaiden välistä tiedonkulkua ja lisäävät yhteisöllisyyttä.
5. Nyt juuri olemme tehneet suuren uudistuksen, kun asukastiloissa harjoitettavaa toimintaa varten on perustettu Arabian asukastalot -yhdistys. Arabian Palvelun rooliksi jää huolehtia toimivien tilojen tarjoamisesta. Toiminta on jo nyt monipuolista, mutta näkisin mielelläni enemmän miehiä mukana sekä yhdistyksen toiminnassa että harrastusryhmissä. Avoin Arabia -teemalla toivoisin madallettavan kynnystä niin, että jokainen alueelle muuttava ja täällä asuva kokisi itsensä tervetulleeksi yhdistyksen järjestämään toimintaan. Toiminnan järjestäminen ei voi myöskään vuodesta toiseen olla samojen henkilöiden harteilla, vaan muillakin kuin yhdistyksen hallitukseen kuuluvilla pitää olla mahdollisuus ideoida ja kehittää toimintaa. Asukkaita on kuunneltava herkällä korvalla ja vaistota ajoissa heikkoja signaaleita. Toiminta on jo nyt herättänyt ihastusta alueemme ulkopuolellakin, ja meillä on alueen asukkaiden vankka tuki takanamme. Tältä pohjalta ja alueen ominaislaatu huomioiden (taidepainotteisuus, luonnonläheisyys) meillä on jatkossa mahdollisuus luoda tänne omaleimaista ja raikkaasti uudenlaista toimintaa. Päämääränä pitää olla viihtyisä ja yhteisöllinen Arabia, josta ei tarvitse matkustaa muualle löytääkseen mielekästä harrastustoimintaa tai vain yhdessäoloa.
6. Minusta toiminnan pitää olla kaikille avointa, ja toiminta rahoitetaan sekä Arabian Palvelun tarjoamien tilojen turvin ja niistä saatavilla vuokratuloilla että AP:n ulkopuolisten asukkaiden maksamilla korkeammilla kurssimaksuilla, tilavuokrilla ja jäsenmaksuilla. Tämä malli on uusi, ja sitä päästään kokeilemaan tulevan toimintavuoden aikana. AP:n ulkopuoliset harrastajat mahdollistavat laajemman toiminnan ja edullisemmat kurssimaksut ja tilavuokrat AP:n asukkaille. Se myös lisää yhteisöllisyyttä, tunnetta kaikkien yhteisestä Arabiasta. Erottautuminen omiksi ryhmikseen sen perusteella, kuuluuko AP:hen vai ei, ei ole kenenkään etu eikä edistä hyvinvointia ja onnellisuutta alueella.
7. Arabian Palvelun vastuulla olevien taideteosten huolto ja korjaus kuuluvat Arabian Palvelulle. Ongelman muodostavat taideteokset, joiden omistajana on taloyhtiö, mutta jolta olisi kohtuutonta vaatia kalliiden teosten ylläpitoa, varsinkin kun määräys taiteen rakentamisesta perustuu kaupungin tontinluovutusehtoihin ja teoksen on tilannut ja ottanut vastaan muu taho kuin sen omistava taloyhtiö. Tilanne on hankala etenkin aikaisemmin rakennetuilla alueilla, joilla AP:n rooli oli vähäisempi.
8. Pihat näyttävät siisteiltä enkä ole kohdannut ongelmia, mutta toivoisin pihojen elävöittämistä. Pihat ovat hyvin ja kauniisti suunniteltu, mutta ovatko ne tehty enemmän katseltaviksi kuin oleskelua varten? Pihoihin liittyen esim. Arpova voisi käynnistää ohjelman, jolla pihat saadaan oikeasti asukkaiden olohuoneiksi tai vähintäänkin läpikulkuväyliksi katujen sijaan siellä, missä se on mahdollista. Ihmiset eivät täysin miellä, että ne ovat oikeasti yhteispihoja, joista jokainen on kaikkien asukkaiden käytettävissä. Voitaisiin aloittaa vaikka Yhteispiha-retkellä, jossa käydään kaikilla yhteispihoilla ja kerrotaan niillä olevasta taiteesta. Pihojen nimeäminen tuo niille toivottavasti persoonallisuutta ja kutsuu astumaan sisään. Lapset ja aikuiset kaipaavat pihoilta erilaisia asioita, sekin voitaisiin ottaa huomioon pihojen kehittämisessä.
9. Toukokuussa toteutetun asukaskyselyn mukaan suurin ongelma tuntuu oleva juuri tiedonvälitys: asukkaat eivät tiedä tarpeeksi tai lainkaan asukastiloista tai taloyhtiöiden verkkosivuista. Tähän liittyen AP:n hallitus asetti 18.6. kokouksessaan keskuudestaan työryhmän (Tuula Kousa ja Ville Tuominen) kehittämään viestintää ja vuorovaikutusta. Tuloksia saamme toivottavasti vielä tämän vuoden puolella.
10. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan AP siirtyy asukashallintoon keväällä 2013. Asukashallintoon siirtymisen valmistelua varten perustetaan elokuussa 2012 työryhmä.

Harri Kukkula
1. Minut pyydettiin mukaan. Pyrin vaikuttamaan siihen, että Arabian Palvelu toimisi mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti asukkaidensa hyväksi. Lisäksi pyrin vaikuttamaan siihen, että Arabian Palvelun toimintaan tulisi läpinäkyvyyttä.
2. Arabian Palvelun tehtävät on määritelty Arabian Palvelun ja sen tulevina osakkaina olevien taloyhtiöiden välisissä liittymissopimuksissa. Arabian Palvelu on näiden liittymissopimusten perusteella saanut oikeuden kerätä taloyhtiöiltämme varoja liittymissopimuksissa määriteltyihin toimintoihinsa. Arabian Palvelu on myös sitoutunut käyttämään keräämänsä varat kyseisten liittymissopimusten mukaisesti. Arabian Palvelun tehtävänä on siis tuottaa meille ne asiat, jotka sille on liittymissopimuksissa määritelty. Muuta roolia Arabian Palvelulla ei ole liittymissopimusten perusteella eikä toisaalta taloyhtiöt tai niiden asukkaat ole muuhun sitoutuneet.
Sinänsä Arabian Palvelun voisi olla hyvä säännöllisesti miettiä muitakin mahdollisia palveluita taloyhtiöille ja niiden asukkaille. Näitä voisivat olla esimerkiksi yhteiset lumenpudotukset tai ikkunoiden pesut taikka jotakin muuta. Tällöin pitää kuitenkin muistaa vapaaehtoisuus ja se, ettei niihin käytetä taloyhtiöiltä liittymissopimusten perusteella kerättyjä maksuja.
3. Yleisesti en osaa ottaa kantaa. Kaanaankadun ja Posliinikadun osalta täytynee sanoa, ettei puhtaanapito ole toiminut kovinkaan hyvin. Vastaus kysymykseen riippuu tietysti siitä, mihin asiaa verrataan. Olen nähnyt paljon huonompiakin alueita.
4. Tietoverkkoyhteyden tulisi olla Suomen halvin, nopein ja toimintavarmin. En usko tämän olevan mahdottomuus. Nyt tietoverkko näyttäisi olevan jotakin muuta kahden ensiksi mainitun osalta. Liittymissopimusten mukaan Arabian Palvelun tehtävänä on tarjota tietoverkkoyhteydet. Arabian Palvelun tehtävänä ei ole tarjota palveluita tietoverkon päälle. Sikäli kuin Arabian Palvelu haluaisi lisäksi tarjota palveluita, tulee nämä palvelut perustua vapaaehtoisuuteen ja ne tulee myös rahoittaa vapaaehtoisuusperiaatteella. Siis muutoin kuin nyt taloyhtiöiltä perittävillä ei-vapaaehtoisilla kuukausimaksuilla.
5. Liittymissopimusten mukaan Arabian Palvelun tehtävänä ei ole kerhotoiminnan pyörittäminen. Arabian Palvelun tehtävänä on järjestää kerhotilat samalla tavalla kuin sen tehtävänä on järjestää yhteispihat, autopaikat ja tietoverkko. Itse kerhotoiminta on eri asia samalla tavalla kuin toiminnan järjestäminen yhteispihoilla tai autopaikoilla. Kerhotoiminnan pyörittäminen tulisi olla vapaaehtoista niin toiminnan kuin kustannusten suhteen. Samalla tavalla kuin muissakin yhdistyksissä. Alueella on paljon muitakin tarpeellisia yhdistyksiä, joiden toimintaan osallistutaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Kukin valitsee itselleen sopivan toiminnan ja osallistuu siihen. Pitäisin kerhotoiminnan erillään Arabian Palvelusta. Kerhotilojen osalta on kuitenkin syytä varmistua siitä, että taloyhtiöillä ja niiden asukkailla olisi mahdollisuus käyttää kerhotiloja vastaavalla tavalla kuin taloyhtiön asukkaat voivat käyttää taloyhtiöissään olevia omia kerhotiloja.
6. Tosiaan kerhotoiminnan pyörittäminen ei ole Arabian Palvelun tehtävä. Yleensä taitaa olla normaalia ja kohtuullista, että osallistujat vastaavat myös kustannuksista. Arabian Palvelun taloyhtiöt ovat liittymissopimuksissaan sitoutuneet kustantamaan heille järjestetyt kerhotilat. Sikäli kuin toimintaa järjestetään myös muille, olisi varmaan normaalia kysyä kunkin liittymissopimuksen toiselta puolelta, kultakin taloyhtiöltä, tämän halukkuutta kustantaa kerhotilat myös tähän muuhun tarkoitukseen. Minun mielestäni olisi hyvä, että kerhotoiminta on avointa kaikille ja että toimintaan osallistuvat kantaisivat myös toiminnan aiheuttamat kustannukset. Hankalampi kysymys on itse kerhotiloista aiheutuvat kustannukset. Arabian Palvelun taloyhtiöthän ovat liittymissopimuksissaan sitoutuneet maksamaan vain heille hankitut kerhotilat. Sikäli kuin kerhotiloja halutaan yli Arabian Palvelun taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden tarvitseman määrän, olisi varmastikin luonnollista, että muut tahot osallistuisivat näihin ylimääräisiin kustannuksiin tai sitten vaihtoehtoisesti jokaiselta taloyhtiöltä kysyttäisiin heidän halukkuutensa kustantaa kerhotilat myös tähän heidän tarpeensa ylittävään muuhun tarkoitukseen. 
7. Mielestäni kukin taloyhtiö hoitaa omat taidekorjauksensa. Kysymys on taloyhtiöiden itsensä hankkimista taideteoksista.
8. Meillä on hienot pihat. Niitä hoidetaan hyvin. Joskus kyllä mietityttää niistä maksettava hinta. Lähinnä se, että onko tämä hinta samassa suhteessa siihen, mitä ns. normaali taloyhtiö maksaa pihojensa hoitamisesta. Toisaalta minua ainakin harmittaisi, jos pihat hoidettaisiin huonosti. Ajatuksena voisi heittää, että Arabian Palvelun ns. aktiiviset taloyhtiöt voisivat ottaa oman osuutensa yhteispihojen hoitamisesta itselleen ja saada tästä hyvitystä palvelumaksuista. Toisena ajatuksena voisi vielä heittää, että pihat on suunniteltu varsin lapsilähtöisesti. Pihoilla voisi olla myös aikuisemmalle väelle suunnattuja asioita, kuten vaikkapa ulkoliikuntapisteitä.
9. Tuntuu siltä, että Arabian Palvelun tehtävät näyttävät olevan monelle alueen asukkaalle epäselvät. Niin ne ovat olleet myös minulle. Mielestäni kaikkien kannattaa tutustua Arabian Palvelun ja taloyhtiön väliseen liittymissopimukseen, mistä ilmenee varsin hyvin se, miksi Arabian Palvelun on olemassa ja mitkä ovat sen tehtävät samoin kuin mitä varten se voi ylipäätänsä periä meiltä maksuja. 
10. Vuonna 2013 tai 2014.

Ville Tuominen
1.Hallituksen jäsenyys tuntui luontevalta tavalta osallistua alueen kehittämiseen, joten oli helppo lähteä ehdolle kun alueen aktiivit pyysivät. Asetuin ehdolle asukasedustajaksi, koska alueella liikkui hurjia huhuja Arabian Palvelun toiminnasta ja tarvittiin joku ottamaan selvää mistä on kysymys ja tarvittaessa puuttumaan epäkohtiin. Erityisesti pyrin luomaan edellytyksiä alueen yhteisöllisyyden ja erityisen aktiivisuuden ylläpitämiselle ja kehittämiselle.
2. Arabian palvelu on ollut pääsääntöisesti erittäin hyvä alueen kehittäjä. Huhuista poiketen olen saanut huomata, kuinka tolkullisia ja alueen aitoon kehittämiseen pyrkiviä hallituksenjäseniä yhtiöllä on ollut. Arabian palvelun tehtävät soveltuvat melko huonosti osakeyhtiölle, mutta siihen nähden toiminta on ollut varsin onnistunutta. Jos tasaiselta pääsisi kehittämään, niin tämän tyyppiset kuviot kannattaisi järjestää kaupunginosavaltuuston tms. mallilla. Olisi eduksi, jos alueen kehittämistä ei sotkettaisi liiketaloudellisen voiton maksimointiin perustuvan osakeyhtiötoiminnan logiikkaan. Mutta toistaiseksi asiat ovat edenneet hyvin. Tulevaisuuden kannalta olen oikeasti huolissani. Jos yhtiötä hallinnon siirron jälkeen aletaan johtaa kvartaaliajattelulla, voidaan alueen omaleimaisuudesta ja arvosta menettää paljon. Arabian palvelu on ollut yksi keskeinen alueen hengen rakentaja, toivottavasti näin on jatkossakin.
3. Lumiset talvet ovat olleet hiukan haasteellisia ja kalliita yhtiölle. Toisaalta itselläni ei ole ollut autopaikkaa, joten en osaa sanoa miltä ne palvelut ovat käyttäjän näkökulmasta tuntuneet.
4. Tietoverkon tapauksessa on kärsitty etujoukon ongelmista, eli tehdyt ratkaisut ovat olleet silloin hyviä, mutta nyt niissä on selkeitä heikkouksia. Omat kaapeloinnit yms. eivät nykyvalossa olleet voittava arpa. Alueverkkoa voidaan kehittää laajempaan yhteisölliseen toimintaan, mikäli esim. asukkailta nousee kustannustehokkaita ideoita. Laajoja investointeja ilman osoitettua tarvetta en lähtisi rahoittamaan. Verkon nopeus on asia, jota voisi ajatella nostettavan, mutta toistaiseksi en ole henkilökohtaisesti kokenut suurta tarvetta sellaiseen. Kuuntelen mielelläni asukkaiden toiveita.
5. Tilojen (eli seinien) hallinta tulee olla Arabian palvelulla, jonka tulee luovuttaa tilat tiloja pyörittävälle yhdistykselle käyttöön. Yhdistyksen tulee ensisijaisesti tähdätä monipuoliseen ja laajaan toimintaan. Tavoitteena tulee olla tilojen korkea käyttöaste ja laaja toimintakirjo. Eli taloista tulee löytyä toimintaa hyvin erilaisille asukkaille. Toiminnan kehittämisessä asukaslähtöisyys on tärkeää. Kurssien ja muiden toimintojen tulee olla edullisia Arabian palvelu Oy:n osakasyhtiöiden alueella asuville asukkaille. On järkevää pitää kurssit avoimina myös muille, koska tällä tavoin saadaan pienemmällekin asukasryhmälle haluttu kurssi kohtuuhintaan. Eli olennaista ei ole kuinka suuri osuus käyttäjistä on osakasasukkaita, vaan ennemminkin se kuinka suurelle osalle Arabian palvelun osakkaiden asukkaista kyetään tarjoamaan mielekästä toimintaa.
6. Tilat maksetaan vastikkeesta ja toimintaa pyöritetään ja kehitetään kurssi- ym. maksuilla. Ulkopuoliset maksavat korkeampaa hintaa kaikista toiminnoista. Näin ulkopuoliset rahoittavat toiminnan kehittämisen ja hallinnon.
7. Kunkin yhtiön tulee lähtökohtaisesti hoitaa omat taideteoksensa. Toisaalta volyymietua voitaisiin saada keskittämällä korjaukset esim. Arabian palvelulle. Huoltovastuun siirtämisestä Arabian Palvelulle tulee päättää yhtiökokouksessa ja kunkin yhtiön kanssa erikseen solmittavalla sopimuksella. Asia on siis ennen kaikkea yhtiöiden välinen ja ajallisesti hallinnon siirron jälkeiseen aikaan kuuluva. Toistaiseksi Arabian Palvelu on pääosin rakennuttajien hallitsema, eikä sen tule laajentaa yhtiön vastuita taideteosten korjaamiseen ja huoltoon. Asia kannattaa ottaa esille, kun yhtiö on siirtynyt rakennuttajilta alueen taloyhtiöille.
8. Ylläpito on onnistunut mielestäni hyvin. Pihojen rakentaminen etenee muiden aikataulujen johdosta suunnitellusta jäljessä, mutta muuten pihojen hoito ja rakentaminen on onnistunut mielestäni hyvin.
9. Tämä on hankala kysymys, viestinnän ollessa kaikissa organisaatioissa vaikeaa. Luulen ratkaisun löytyvän asukkaiden aktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Viisaus ja haasteet piilevät asukkaissa, jotka kykenevät ratkaisemaan ongelmat usein ilman muodollisia ratkaisuja. Muodollisempia ratkaisuja ja investointeja edellyttävät asiat voidaan hoitaa helposti yhtiön kautta, mikäli tarpeelle on selkeästi osoitettavissa laaja tarve ja tavoite. Yhtiön on vaikea vastata yksittäisen asukkaan tai edes yhtiön tarpeeseen, mutta helppo ottaa aktiivinen rooli koko aluetta koskevassa asiassa.
Arabian palvelu on loistava työkalu alueen vetovoiman, yhteisöllisyyden ja arvon kasvattamiseen, mutta suunta ja ohjaus kannattaa sopia asukkaiden kesken keskustelemalla. Toivonkin asukkaiden kokoontuvan silloin tällöin keskustelemaan siitä mitä Arabian palvelun kautta seuraavaksi parannetaan ja millä tavoin alueen erityislaatuisuutta suojellaan.
10. Toistaiseksi on ollut puhetta hallinnon siirtämisestä vuoden 2013 aikana. Vielä ei ole ilmennyt mitään estettä tälle suunnitelmalle, joten eiköhän se vuonna 2013 tapahdu. Hallinnon siirto ei automaattisesti tarkoita asukasenemmistöä hallituksessa, sillä yhtiökokous valitsee hallituksen vapaasti. Vuokratalojen osalta valtaa yhtiökokouksessa käyttää asunnot omistava yhtiö (esim. Heka Kumpula tai HOAS). Eli on mahdotonta sanoa koska hallituksessa enemmistö on asukkaita, mutta hallinto siirrettäneen 2013 rakennuttajilta lopullisille omistajille.

Hans Åhman (Arabian Palvelu oy:n puheenjohtaja)


1. Olin Sesam-korttelin rakennustoimikunnan PJ,(Pariisinkuja 2). Mukana projektissa oli Förbundet Finlands Svenska Synskadade (ruotsinkielisten näkövammaisten keskusjärjestö), säätiö joka tukee näkövammaisten koulutusta joka rakensi uudet tilat Svenska Skolan för Synskadade (valtiollinen koulu), Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse joka rakensi asuntoja sekä vuokratilat Helsingin Kaupungille, ruotsinkielinen päiväkoti ja esikoulu, sekä OP Eläkekassa joka rakensi asuntoja. Itse olen näkövammainen. Tehtävä oli haastava kun suuri määrä erityyppisiä tarpeita tuli tyydyttää. Etenkin vammaisvaatimukset kiinnostivat ja nehän koskivat kaikkea, katusuunnittelusta sisustukseen. Alue Arabian rannasta tulee kaunis ja toimiva alue jonne sopii perheet, nuoret (Arcada, Practicum), vanhukset sekä vammaiset. Konsepti oli myös kaupungille uusi. Siksi haluan olla mukana edelleen kehittämässä aluetta ja sen palveluja.
2. AP OY:nä tuntuu olevan sopiva toimintamuoto. Asuntoyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt ovat tulevaisuudessa AP:n omistajia ja voivat päättää toimintamuodoista. Rakennusaikana on varmasti ollut järkevää että rakennuttajat asiatuntemuksineen ovat hallinnoineet Arabian Palvelua.
3. Pysäköintipaikat varmasti ovat sellaisina toimineet hyvin. Ongelma on että alueelle on kaavoitettu aivan liian vähän pysäköintipaikkoja. Etenkin talvella niiden hoito on tökkinyt. Osaksi siitä syystä että katujen kunnossapito on tökkinyt vielä enemmän. Katujen huolto taas kuuluu kaupungille jonka kanssa on neuvoteltu useaan otteeseen. Tulokset kuten moni viime talvena on voinut todeta eivät ole olleet lohdullisia. Olemme myös tarjonneet kaupungille että AP hoitaisi kadut, mutta vastaus on ollut, ei käy. P-paikat ovat kyllä alueen suurin haaste.
4. Tietoverkko toimii hyvin. Yksi yhtiö on halunnut luopua määrätyistä palveluista. AP on touko-kesäkuussa tehnyt asukaskyselyn eri palvelujen tarjonnasta ja odotamme tuloksia ennen kuin mahdollisia muutoksia tehdään. 
5. Kerhotilojen suhteen on perusteella yhdistys joka tulee hallinnoimaan toimintaa. AP hoitaa tilat. Yhdistys tulee vastaamaan toiminnan pyörittämisestä, ja myöskin suunnitella minkälaista toimintaa on tarjolla. Tässäkin odotamme asukaskyselyn tuloksia. Kääntöpaikan lisäksi neuvottelut kaupungin kanssa Bokvillanista ovat loppusuoralla. Toivon että alkusyksystä saisimme myös Bokvillanin käyttöömme.
6. Yhtiöiden asukkailla on etuoikeus toimintaan. Jäsenmaksuja porrastetaan ulkopuolisille alueilla asuville. 
7. Pääsääntöisesti taloyhtiöiden vastuulla on korjaus ja huolto. Sopimuksia on ollut erilaisia ja asia tutkitaan nyt kaupungin kanssa.
8. Mielestäni toimivat hyvin. Yhteispiha-ajatus on myöskin tällainen pilottiprojektiin kuuluva hyvä asia joka varmasti alueen valmistuttua löytää lopulliset muotonsa.
9. Elektrooninen kommunikaatio, e-posti, Internet ovat mielestäni ainoat toimivat välineet kun alue valmistuttuaan käsittä n. 4000 asukasta. 
10. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.Hallitus ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä luovutuksen ajankohdasta mutta tavoite on yksiselitteisesti vuoden 2013 aikana, vaikka näillä näkymin alue ei vielä silloin ole täysin valmiiksi rakennettu.

Jarne Atsar (varajäsen)
1.Olin mukana Artovan toiminnassa ja autoin mm Kääntöpaikan hallinnon järjestelyissä. Näistä jäi sellainen ”maku”, että olisi hyvä ehkä puuttua Arabian Palvelun (AP) toimintaan. Ja kun sitten valitsimme v2011 asukasedustajia, niin sanoin olevani käytössä ja tulin valituksi.
2. AP yhtiösäännön mukaan. Muuta roolia sillä ei voi olla. Lisäksi hyvä muistaa, että AP:ta velvoittaa taloyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset. Mitään muuta ei tule tehdä, jollei sitten rahoitusta hoideta muuta kautta.
3. Yleisesti en osaa ottaa kantaa. Meillä Posliinikadulla/-pihalla toimii erittäin huonosti. Ahdasta ja siivotonta.
4. Ei meillä ole alueellista tietoverkkoa. AP on ulkoistanut verkon Saunalahdelle ja antanut heille lähes monopoliaseman alueellamme.
5. AP:n tehtävä ei ole olla mukana toiminnan tuottamisessa eikä rahoittamisessa, se on vastoin sopimuksia.
6. Mikä ettei. Mutta siinä tapauksessa rahoitus tulisi saada kokonaan kaupungilta. Ei voi olla niin, että puolet käyttäjistä kustantaa toisen puolen, joka ei millään tavoin osallistu kustannuksiin.
7. Taideteokset ovat taloyhtiöiden maksamia ja mielestäni jokainen vastaa omistaan.
8. Huonosti. Esimerkkinä tämän talven jäljiltä hiekoitus hiekat olivat vielä pihoilla Helluntaina. Suomen kesä on lyhyt ja jos pihojen käyttöä lyhennetään vielä tällä tavoin. Lisäksi Lassila&Tikanoja hajottaa joka talvi rakenteita ja tappaa puita, eli pihat eivät pääse kukoistamaan lainkaan.
9. AP:lla on tehtävä, jota sen tulee hoitaa. Suurempaa vuorovaikutusta en kaipaa. Hallituksen asukasedustajilta odottaisin yhteydenpitoa ideoiden keräämiseen ja tietty muutoksista tiedottamiseen AP toiminnassa.
10. Vuonna 2013.

Helsingin kaupungin hallitusedustajat, projekti-insinööri Petri Hoppula (hallituksen varsinainen jäsen) ja projektinjohtaja Niina Puumalainen (varajäsen) talous-ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolta  antoivat yhteiset vastaukset, jotka löytyvät tästä alta.

1. Helsingin kaupungilla on Arabian Palvelu Oy:n (AP:n) yhtiöjärjestyksen mukaan pysyvä paikka hallituksessa.
Alueen rakentamisvaiheen aikana kaupunginhallitus on nimennyt edustajan talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston Arabianrannan aluerakentamisprojektista.
Yhtiön perustamisesta vuoteen 2008 varsinaisena jäsenenä oli projektinjohtaja Heikki Somervuo, vuosina 2008–2012 projektinjohtaja Niina Puumalainen (varajäsenenä vuodesta 2012-) ja vuodesta 2012 alkaen projekti-insinööri Petri Hoppula (varajäsenenä 2003–2012).
Aluerakentamisprojektin tehtävänä kaupungilla on koordinoida alueen suunnittelua ja rakentamista. AP:n hallituksessa kaupungin edustaja välittää tietoa juuri ko. asioista sekä tuo aluerakentamisen näkökulman ja tavoitteet osaksi hallituksen työskentelyä. Osallistuminen hallitustyöhön edesauttaa vuorovaikutusta ja tiedonvälitystä AP:n ja kaupungin välillä. Kaupungin edustajien kautta yhtiö saa myös tietoa siitä miten kaupungin muut pysäköinti- ja palveluyhtiöt toimivat (esim. Viikki, Vuosaari, Pikku-Huopalahti, Kalasatama) ja välittää Arabianrannan kokemuksia toisille yhtiöille. Kalasataman vuonna 2011 perustetun palveluyhtiön toimintamalli pohjautuu Arabian Palvelu Oy:stä saatuihin kokemuksiin.
2. Yhtiö on mielestämme huolehtinut vastuuntuntoisesti ja tasapuolisesti sekä myös taloudellisesti sille astetuista rakennuttamis- ja ylläpitovastuista. Yhtiön nimi ei ole kaikkein onnistunein, koska se luo mielikuvan palvelutuottajaorganisaatiosta ja sen myötä osin toisenlaisesta toiminnasta.
3. Pysäköintipaikkojen määrä ja sijainti perustuu asemakaavan määräyksiin, jotka vastaavat muiden kantakaupunkiin rakennettavien uusien alueiden pysäköintinormeja. Asukkaiden paikat on pyritty sijoittamaan lähelle kotia. Arabianrannan alueella pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin esim. Kalasatamassa, Jätkäsaaressa tai Pasilassa, jossa pysäköinti paikat ovat maan alla.
Viime vuosina runsaslumiset talvet ovat olleet haasteellisia autopaikkojen huollolle, mutta ongelma on sama kaikkialla kantakaupungissa, jossa tilaa on vähän ja lumi on kuljetettava pois. Suuri lumimäärä kasvattaa huoltokustannuksia. Lumenpoistosta pysäköintipaikoilta vastaa AP ja kaduilta Helsingin kaupunki.
Arabian parkissa on mahdollisuus maksulliseen pysäköintiin, mutta toistaiseksi alueella vierailevat ja asukkaat eivät juurikaan ole hyödyntäneet näitä paikkoja.
4. Tietoverkko oli aikansa pilotti. Se on toiminut hyvin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Operaattori on kilpailutettu säännöllisesti ja on myös vuosien aikana vaihtunut. Yhtiön on huolehdittava, että verkko pysyy yleisen kehityksen tasolla huomioiden eri käyttäjäryhmien eritasoiset ja ajan kuluessa muuttuvat tarpeet. Tietoverkkoon liittyvien kaikille pakollisten osien lisäksi on hyvä olla erilaisia vapaaehtoisia lisäominaisuuksia. AP:n Saunalahden kanssa solmima sopimus on esim. vastuiden osalta kattavampi kuin yksittäisen kotiasiakkaan operaattorin kanssa solmima tavanomainen sopimus, minkä johdosta suora hintavertailu ei anna oikeaa kokonaiskuvaa.
5. AP:n kerhotiloja hallinnoi Arabian Palvelu ja toimintaa pyörittää yleishyödyllinen Arabian Asukastalot ry. Toiminta on järjestetty samaan tapaan kuin Viikissä.
Kerhotilojen toimintaan voivat asukkaat itse vaikuttaa, kaupunki tai palveluyhtiö ei sitä määrittele. Kerhotoiminnan lisäksi asukkailla on hyvä olla mahdollisuus vuokrata yhteistiloja esim. perhejuhlia varten.
Mielestämme yhteiset kerhotilat tulevat edullisemmaksi, antavat mahdollisuuden monipuolisempaan toimintaan ja ovat myös tehokkaammassa käytössä kuin perinteiset pienet taloyhtiöiden kerhohuoneet.
6. Kerhotilat ovat ensisijaisesti AP:n asukkaille, mutta kursseille voi mielestämme hyvin osallistua myös ulkopuolisia, jos tilaa on. Yhtiöön kuulumattomille kerhotoiminta on kalliimpaa, mikä on aivan oikeudenmukaista.
7. Taideteosten omistaja vastaa korjauksesta ja huollosta. AP vastaa omistamistaan yhteispihojen taideteoksista. Arabianrannasta saatuja taideteosten toteutukseen ja ylläpitoon liittyviä kokemuksia hyödynnetään muiden kaupunginosien taidehankkeissa, kuten Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Keski-Pasilassa.
8. Hyvin. Käsityksemme mukaan huoltokustannukset ovat sisältö huomioiden kilpailukykyiset muihin kaupunginosiin verrattuna ja laatu hyvää.
9. Muiden palvelu- ja pysäköintiyhtiöiden tapaan AP viestii pääasiallisesti taloyhtiöiden edustajien kanssa (hallituksen pj:t ja isännöitsijät), mutta käytäntö on osoittanut että Arabianrannassa tämä yksin ei riitä. AP:lle on luotu Internet-sivut, joiden kautta jaetaan tietoa asukkaille ja joita kehitetään edelleen. Asukasinfoja voitaisiin järjestää tarpeen mukaan myös nykyistä useammin.
10. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeet ja yhtiön hallinta luovutetaan rakennuttajilta taloyhtiöiden omistajille alueen valmistuttua. Mm. suhdanteista johtuen koko Arabianrannan kokonaisuuden rakentaminen on viivästynyt alkuperäisistä aikatauluista – esim. Toukorannassa valtaosa yhteispihoista valmistuu vaiheittain vuosina 2012–2014.
Yhtiön hallituksen tavoitteena on, että hallinnansiirto tapahtuu vuonna 2013 ja asiaa aletaan valmistella syksyllä 2012. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallituksen valitsevat AP Oy:n osakkaat yhtiökokouksessa – kyseessä on siis oikeamminkin osakashallinto. Luultavimmin enemmistö hallituksen jäsenistä tullee olemaan alueen asukkaita, mutta siellä saattanee olla myös suurten vuokrayhtiöiden ja opiskelija-asuntosäätiöiden nimeämiä edustajia, jotka eivät siis ole asukkaita.

Toimittaja: Marika Rosenborg