Arabian asukastalot ry

516

 

Arabian asukastalot ry:n säännöt:
Arabian_asukastalot_saannot.pdf

Yhdistys rekisteröity 25.6.2012

 

Mikä on Arabian asukastalot ry?
Arabian asukastalot ry on kesällä 2012 perustettu yhdistys, jonka sääntöihin kirjattu tarkoitus on edistää ja kehittää alueen asukkaiden yhteistyötä, aktivoida asukastoimintaa ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä. Arabian asukastalot ry pyörittää asukastalotoimintaa alueella, Arabian Palvelut Oy:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Arabian asukastalot ry pyörittää toimintaa Kääntöpaikan (Intiankatu 1) ja Bokvillanin (Hämeentie 125) tiloissa.

Mikä  on Arabian Palvelu Oy?
Arabian Palvelu Oy hallitsee ja ylläpitää Arabianrannan taloyhtiöitä ja niiden asukkaita ja käyttäjiä palvelevia pysäköintialueita, yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita, yhteiskerhotiloja sekä asukkaiden ja käyttäjien käytössä olevaa alueellista tietoverkkoa. Yhtiön osakkaina ovat Arabian Palvelu Oy:n perustajaosakkaat siihen asti kunnes yhtiön hallitus antaa luvan osakkeiden siirtämiseen lopullisille omistajille. (Lähde: www.arabianpalvelut.fi)

Kuka toiminnan rahoittaa?
Arabian Palvelu Oy:llä on velvollisuus mahdollistaa alueen yhteiskerhotilatoiminta tarjoamalla tilat tähän käyttöön. Arabian asukastalot ry on sopinut Arabian Palvelu Oy:n kanssa toiminnan käytännön järjestämisestä. Sopimuksen mukaisesti Arabian Palvelu Oy rahoittaa kiinteät, tiloista syntyvät kustannukset.

Kurssi- ja muun toiminnan rahoituksesta vastaa Arabian asukastalot ry. Toiminta rahoitetaan sosiaaliviraston ja nuorisoasiainkeskuksen toiminta-avustuksilla, tilavuokrilla ja jäsenmaksuilla. Kurssimaksujen ei ole tarkoitus tuottaa yhdistykselle voittoa, vaan perityt maksut kattavat toiminnasta aiheutuvat kulut. Yhdistys ei lain mukaan saa olla voittoa tuottava.

Miksi yhdistys?
Asukastalotoiminnan ovat käynnistäneet ja sitä vuodesta 2009 alkaen pyörittäneet alueella asuvat vapaaehtoiset. Yhdistyksen perustamisen jälkeen toiminta pyörii edelleen vapaaehtoisin voimin, mutta yhdistysmuoto helpottaa ja selkeyttää toimintaa monella tavoin. Yhdistyksenä voimme mm. hakea kaupungilta erilaisia toiminta-avustuksia, voimme palkata kurssien vetäjiä. Yhdistyksen kautta toivomme voivamme vakiinnuttaa asukastalotoiminnan alueellamme ja luoda pohjaa toiminnan jatkuvuudelle.

Kuka saa osallistua toimintaan?
Arabian asukastalot ry:n järjestämä asukastalotoiminta – kurssit, kerhot ja tapahtumat – on avointa kaikille asuinpaikkaan katsomatta. Koska Arabian Palvelu Oy tukee toimintaa merkittävällä tavalla, Arabian Palvelu Oy:n taloyhtiöissä asuvat maksavat kursseista alennettuja kurssimaksuja, voivat vuokrata tiloja muita edullisemmalla tuntihinnalla (jäsenhintaa edullisempi hinta) sekä saavat ilmoittautua kursseille ennakkoilmoittautumisaikana. Arabian Palveluun kuuluvissa taloyhtiöissä asuvat saavat edut riippumatta siitä ovatko yhdistyksen jäseniä vai eivät.

Toimintaan osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä.

Toiminta halutaan pitää avoimena, koska se lisää asuinalueen yhteisöllisyyttä ja alueella viihtymistä.  Avoimuus on perusteltua myös taloudelliselta kannalta. Arabian Palvelut Oy:n maksamat kiinteistökustannukset ovat samat riippumatta siitä kuinka moni toimintaan osallistuu ja missä osallistujat asuvat. Kun useampi on maksamassa kurssin kuluja, voidaan kurssimaksua alentaa kaikille. Lisäksi kaupungin avustuksia voi saada vain kaikille avoimeen toimintaan.

Kuka voi liittyä Arabian asukastalot ry:n jäseneksi?
Arabian asukastalot ry:n jäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu tai toimii Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki-alueella pysyvästi ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi hyväksytään anomuksesta Arabian Palvelu Oy:n osakasyhteisö eli taloyhtiö, joka on tehnyt Arabian Palvelu Oy:n kanssa yhteiskerhotilojen käytöstä sopimuksen. Arabian asukastalot ry:n kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kuinka jäseneksi voi liittyä?
Jäseneksi liitytään täyttämällä Arabian asukastalot ry:n kotisivuilla oleva lomake ja maksamalla jäsenmaksu.  Arabian Palvelut Oy:n taloissa asuvilta ei peritä jäsenmaksuja.

Miten voin osallistua toimintaan?
Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Tule tutustumaan toimintaan Kääntöpaikan avointen ovien päivänä. Tai ilmoittaudu kursseille ja osallistu tapahtumiin. Liity yhdistyksen jäseneksi, osallistu kokouksiin ja kerro mitä toivot asukastalotoiminnalta.

Kuka päättää toiminnasta ja rahoista?
Arabian asukastalot ry:n hallitus päättää toiminnasta ja rahoista. Hallitus valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa (toimintakausi on 2-vuotinen). Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään puolet tulee valita Arabian Palveluiden osakasyhtiöiden asukkaiden joukosta. Puheenjohtajan on valittaessa oltava Arabian Palveluiden osakasyhtiön asukas.

Arabian asukastalot ry:n hallituksen lisäksi toimintaa suunnitellaan myös toimintaryhmissä.  

Miksi liittyä, jäsenedut?
Jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle hallitukseen. Arabian asukastalot ry:n jäsenet voivat vuokrata tiloja alennettuun hintaan.

Miksi järjestetään juuri näitä kursseja/ tällaista toimintaa?
Toiminta on aina enemmän tai vähemmän järjestäjiensä näköistä. Olet tervetullut mukaan järjestämään toimintaa ja tekemään siitä sinun näköistäsi!

Pyörittääkö Artova toimintaa?
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alueen kaupunginosayhdistys Artova ry ei pyöritä asukastalotoimintaa. Artovalla ja Arabian asukastalot ry:llä on yhteinen koordinaattori, jonka palkka maksetaan Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan myöntämällä toiminta-avustuksella.
Arabian asukastalot ry tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä Artova ry:n ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisää kysymyksiä voi lähettää arabianasukastalot@gmail.com.

 

Arabian asukastalot ry:n hallitus
Leila Mäkelä, puheenjohtaja
Sanna Wuorio, varapuheenjohtaja

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Leila Mäkelä 
Mila Nirhamo
Sannalinnea Hietanoro 
Sanna Wuorio 
Elina Kauppinen
Marja Mattila
Eila Ahokas

Hallituksen varajäsenet:
Victor Savtschenko 
Anna Salonen 
Sirpa Hornborg
Paula Salminen
Taina Hakala
Tiina Hallakorpi
Satu Alhojärvi