Aluettamme seurataan ja suunnitellaan

345

Artovan (Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki) aluetta seurataan ja suunnitellaan erilaisissa ryhmissä. Esittelyvuorossa aluetyöryhmä ja sessiot:


Arabianrannan aluetyöryhmä kokoontuu kolme–neljä kertaa vuodessa ja tekee sosiaalipuoleen liittyvät tilannekatsauksen. Eri sosiaalipuolen hallintoaloja, joukko yhdistyksiä, ADC ja seurakunta kertovat kuulumisensa ja pysyvät näin selvillä toistensa suunnitelmista ja nykyisestä tilanteesta. Vierailevina osallistujina on myös muita alueen toimijoita, kuten Kuohun päätoimittaja, Kääntöpaikan toiminnanjohtaja ja Pop & Jazz Konservatorio. Lista aluetyöryhmän osallistujista löytyy osoitteesta www.artova.fi. Mikäli haluat jättää viestin aluetyöryhmälle, voit tehdä sen kaupunginosayhdistyksen sähköpostin kautta: kaupunginosayhdistys@gmail.com.

Lokakuussa 2009 kaupunginosayhdistyksen ja Elevetorin käynnistämissä sessioissa keskitytään alueen kehittämiseen ja suunnitteluun. Sessioiden tarkoitus on johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Ensimmäisiin sessioihin, jotka kestävät kolme kuukautta aina maaliskuuhun 2010 asti, on valittu kolme aihealuetta: turvallisuus, yhteisöllisyys ja moninaisuus. Kustakin aiheesta järjestetään aloitustapaaminen ja työpaja.

Työpajoissa törmäytetään asukkaat, edustajat alueen yhdistyksistä, oppilaitoksista, yrityksistä, alueen valtuutetut ja asiaan liittyvät viranomaiset keskustelemaan ja laatimaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia kustakin aiheesta yhdessä. Sessioiden toimintatapa poikkeaa näin täysin nykyisistä kanssakäymisen ja vaikuttamistapojen muodoista asukkaiden, viranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden kesken.

Turvallinen kaupunginosa aloitustapaamisessa alueemme turvallisuus jakautui selkeästi kahteen linjaan. Toisaalta konkreettisiin vaaraseikkoihin, kuten liikenneturvaongelmiin ja valaistuksen riittämättömyyteen ja toisaalta siihen, miten turvallisuuden tunnetta voi kasvattaa tai ainakin siihen, miten voidaan olla lisäämättä turvattomuuden tunnetta.

Aloitustapaaminen oli innostava ja hämmästyttävän aikaansaava. Kahdessa tunnissa alkoi nousta esiin ratkaisuja, joita ei tavallisesti tule miettineeksi.

Kuohun ilmestyessä turvallisuustyöpaja on jo pidetty ja toivon mukaan siellä muodostunut toimintaryhmä vie parhaillaan päätettyjä toimenpiteitä eteenpäin. Kaupunginosayhdistys antaa muodostuneille ryhmille taustatukea ja tietoa ja on jo sopinut valmiiksi ryhmien jatkotapaamisista Caddies-projektin kanssa vuoteen 2011 asti.

Kuohussa tullaan raportoimaan kuinka Sessiot etenevät. Tervetuloa seuraavaan sessioon, joka on Yhteisöllisyys-aloitustapaaminen 15.1. klo 17–19.


Teksti: Janne Kareinen
Kuva: Anna Kanervo

Kuvateksti: Turvallinen kaupunginosa aloitustapaaminen veti osallistujat innostuneena mukaan.