Alueen kehitys ja suunnitelmat

Arabian alueen suunnitelmat, hankkeet ja osallistuva budjetointi – Hankeluettelo 2023