Vanhankaupunginlahden rannat

1484
9

Arabianrannan ranta on kaikille avoin rantapuisto, jossa istutusten sijaan keskiössä on alueen tarjoama maisema: Vanhankaupunginkoski- ja lahti, itäosan luonnonsuojelualueet lintuesiintymineen sekä länsiosan kaupunkimaisema. Itse ranta, kuten Arabianrannan asuinaluekin on rakennettu täyttömaalle.Rannalla on usein ohikulkijoiden pinoamia kivitorneja ja jopa asukkaan tuomat rantatuolit ja pöytä. Lahden keskisyvyys on vain hieman yli metrin.

Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova vuokraa lahdelle soutuvenettä kesäisin. Avaimet noudetaan koordinaattorilta ja palautetaan Esim. Kääntöpaikan postilaatikkoon. Terhi -merkkinen soutuvene on jo laskettu vesille kesäksi 2019!

rantakuvaVanhankaupunginlahti on alati muuttuva, matala merenlahti. Lahden keskisyvyys on vain hieman yli metrin. Kun Vantaanjoessa virtaa paljon vettä, muuttuu koko Vanhankaupunginlahti joen tuoman veden takia makeavetiseksi ja savisameaksi jokisuistoksi. Pienen virtaaman tai korkean merenpinnan tason aikana suolaisempi murtovesi pääsee työntymään Vanhankaupunginlahdelle, jolloin pintavesi voi olla lähes suolatonta ja syvemmällä on Itämeren vähäsuolaista vettä.
 
Vanhankaupunginlahden itäosat ovat luonnonsuojelualuetta ja osa EU:n Natura-verkostoa. Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on pääkaupunkiseudun tärkeimpiä lintualueita ja siellä esiintyy suuri määrä etenkin vesilintuja. Lahden itä- ja eteläosan rannat ovat hyvin matalia ja ruovikoituneita. Länsiosan rannat ovat taas pitkälti täyttömaata ja ihmisen muovaamia. Länsirannalle on viime vuosina rakennettu paljon uusia taloja ja rantalinjaa on muovattu.

 

Vanhankaupunginlahti ja tyrnipensaat.

 
vanhankaupunginlahtiVantaanjoen valuma-alueella on paljon peltoja ja jokeen lasketaan myös puhdistettuja asumajätevesiä. Maatalous ja jätevedet pitävät Vantaanjoen veden ravinnepitoisena. Vantaanjoen valuma-alueen savisesta maaperästä johtuen joen vesi on sameaa ja Vanhankaupunginlahdelle levittäytyvä vesi on tämän vuoksi ruskeaa. Ravinnepitoisinta lahden vesi oli 1970-luvun puolivälissä ja 1980-luvun alussa, kun jätevesien puhdistustaso ei ollut nykypäivän tasoa ja lahdelle laskettiin jätevesiä. Vuodesta 1987 lähtien lahteen ei ole laskettu suoraan puhdistamojätevesiä kuin poikkeustilanteissa. Myös Vantaanjoen varren jätevedenpuhdistamoilla puhdistustaso on vuosien myötä parantunut.
 
Katja Pellikka, Helsingin ympäristökeskus

Kuusiluoto ja Kokkoluoto vasemmalla, oikealla Arabianranta.

 
Vanhankaupunginlahden rannat kuvataiteissa

Taidemaalari ja ornitologi Magnus von Wright käveli Vanhankaupungin rantoja 1850-luvulla. Hän kävi tarkastelemassa täällä lintuja, metsästi niitä ja käytti eläintieteellisen preparaattorin tarkkuutta ja asiantuntemusta niiden maalaamisessa. Hän maalasi myös tunnelmallisia kuvia helsinkiläisestä kaupunkielämästä ja Vanhankaupunginkoskesta sekä Kumpulan kartanosta.
 
Vanhankaupunginselän lentohistoriaa

Antero Innamaa on selvittänyt, että ensimmäinen moottorilento on tapahtunut Vanhankaupungin jäällä. Tanskalainen Robert Svandsen esitteli talvella 1911 lentotaitojaan pysyen ilmassa peräti 600 metrin matkan. Myös venäläiset sotilaat olivat vakuuttuneita Vanhankaupunginselän oivallisuudesta lentokentäksi, ja paikalle on esitetty vuonna 1915 laivaston I-luokan merilentoasemaa.
 
Tuula Isohanni, Arabia Arabia 

 

edellinen reittipiste

seuraava reittipiste