13.2. Richard Linklater: Slacker (1991)

553

Rakkautta ennen -elokuvat ohjanneen Richard Linklaterin debyyttielokuva on yksi merkittävimmistä 90-luvun amerikkalaisista indie-elokuvista. Selkeää juonta ei ole, vaan kamera seuraa päämäärättömästi aikansa hipstereiden päivän kulkua. Vaikka elokuvan henki on 90-lukulainen, nuorten puheet työttömyydestä ja luokkajaosta ovat huomionarvoisia nykypäivänäkin.

Näytöksen alustaa toimittaja Olli Sulopuisto.

Before-trilogins regissör Richard Linklaters debutfilm är en av 90-talets mest betydande amerikanska indiefilmer. Det finns ingen tydlig intrig, utan kameran vandrar och följer sin tids hipsters dygnet runt. Ungdomars tankar om arbetslöshet och samhällsklasser är fortfarande anmärkningsvärda.

Visningen introduceras av journalist Olli Sulopuisto

Before-trilogy’s director Richard Linklater directed one of the most important american indie-films as his debut. There is no clear plot, camera just follows aimlessly the paths of that day’s hipsters. Even though the spirit of the film is very 90’s, the topics discussed such as unemployment and social classes are prominent still today.

The film will be introduced by journalist Olli Sulopuisto

S 100 min., Kieli/språk/language: englanti/engelska/english T: –