Ajankohtaiset

Pyörätien merkitseminen Arabianrannan rantatielle. Sain oheisen vastauksen tiedusteluuni: Toukolan/Arabianrannan rantapuistossa ei ainakaan toistaiseksi ole liikennemerkein merkitty reittejä erikseen pyöräilylle ja jalankululle. Käytäntö on sama kuin yleisesti ottaen muillakin puistoalueilla Helsingissä. Liikennemerkkien käyttöä pyritään välttämään herkässä puistoympäristössä. Tarkoitus on kuitenkin ohjata pyöräilijöitä käyttämään rannan suuntaisista reiteistä lännen puoleista raittiosuutta pintamateriaalieron ja tiemerkintöjen avulla. Rantapuistossa ja mahdollisesti Vantaanjoen varren pääpyöräreiteillä on tarkoitus selventää reitistöä pyöräilylle paremmin soveltuvalla, kovemmalla päällysteellä. Reitti käytännössä asfaltoidaan, ellei puistoympäristöön paremmin istuvaa mutta kestävää päällystettä saada kokeiluun. Tätä samaa periaatetta on tarkoitus laajentaa muillekin vilkkaasti käytetyille rinnakkaisille puistoraiteille (mm. Keskuspuistossa), jolloin nopean pyöräilyn käyttöön valjastetaan selkeästi yksi reitti ja muut jäävät kävelijöille. Asia on hyvin ajankohtainen, koska Arabian rantapuiston reitti on osa viime vuonna hyväksyttyä kaupunginlaajuista pyöräliikenteen laatukäytävien eli baanojen verkostoa. Rantapuiston pyörätien liikennesuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Rantapuiston eniten käytetty pyöräreitti on talvella osittain hiihtolatuna, mikä hankaloittaa pyörätien merkitsemistä nykytilanteessa liikennemerkein. Pyörätien merkitseminen kun velvoittaa kaupungin ylläpitämään reitin pyöräilykäytössä myös lumiseen aikaan. Pyörätiepäätöksen valmistelun yhteydessä latureittiasia selvitetään tarkemmin.